Fiskevårdsåtgärd planeras i Penningbyån i Norrtälje kommun

vimmapennsvart_800
Foto: Micael Söderman / Hanne av arten vimma i lekdräkt. Penningbyån visade sig vara oväntat artrik.
Sportfiskarna inventerade i våras Penningbyåns fiskfauna på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Resultatet var överraskande artrikt vilket visar på åns betydelse för vårlekande arter och nu vill Sportfiskarna åtgärda ett vandringshinder.

Penningbyån är ett omkring fem meter brett vattendrag som mynnar i inre delen av Furusunds skärgård i Norrtälje kommun. Under inventeringen påträffades hela 17 fiskarter och flera av dem i stora antal. Som exempel kan nämnas att iden uppskattades ha en lekpopulation på runt 1 000 individer. Övriga intressanta fynd var ganska stora lekbestånd av de ovanliga arterna vimma och flodnejonöga.

Inventeringen visade också att det bara är öring och vimma som tar sig förbi resterna av den gamla kvarnen som finns i ån.  Sportfiskarna kommer under vintern jobba vidare med att söka tillstånd för att åtgärda detta hinder.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv