Körförbud för Strömsbro kraftverk vinner laga kraft

stromsbro_kraftverk_...
Foto: Bernt Moberg / Nu kan ett nytt kapitel börja i Testeboåns historia.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade 4 december att neka prövningsrätt i högre instans vilket innebär att Strömsbro kraftverk nu inte får drivas vidare.

Turerna runt Strömsbro kraftverk i Testeboån har varit många och långa. Kraftverket har funnits i över hundra år, men tillstånd för att leda av vatten för elproduktion har saknats hela tiden. Efter att Älvräddarna påtalat bristen på tillstånd för Strömsbro kraftverk 2015 fick ägaren till kraftverket, Nilsson Kraft AB våren 2016 ett föreläggande av Länsstyrelsen Gävleborg om att lagligförklara kraftverket och söka tillstånd för drift av detsamma.

Föreläggandet har överklagats på alla sätt som är möjliga. I Mark- och miljööverdomstolen har det nu slutligen avgjorts. Domstolen beviljar inte något prövningstillstånd på bolagets överklagan på länsstyrelsens beslut om körförbud på kraftverket. Länsstyrelsens beslut kom till eftersom bolaget inte avser söka något tillstånd. Från och med 8 december, råder alltså körförbud på kraftverket.

Lax_o_oring_fiskrakn...
Foto: Fiskdata / Lax och öring i fiskräknare i Testeboån i augusti år. Ån har stor potential att producera mer lax och öring om Strömsbro kraftverk nu rivs. Vildlaxbeståndet i Testeboån är ett av få exempel på att man lyckats återskapa ett tidigare utrotat bestånd.

-Det är glädjande besked, Strömsbro kraftverk ligger längst ner i ett av landets få vildlaxvattendrag, inom ett Natura 2000-område och i en å som dessutom är utpekat som indexvattendrag för laxen i Östersjön. Det går knappt att få högre naturvärden än vad Testeboån har idag, säger eldsjälen Bernt Moberg som arbetat i över 30 år med att få lax och havsöring tillbaka i Testeboån.

laxungar_ensomriga_t...
Foto: Bernt Moberg / Årsungar av vildlax från Testeboån.

Sportfiskarnas projektledare Lars Ljunggren har nyligen blivit vald som ordförande i Testeboåns nybildade älvdalsorganisation Testeboåns Vänner. Genom att alla tunga aktörer som fiskevårdsområden, kommuner och skogsbolag samlas gemensamt finns nu mycket goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med Testeboån. Föreningen har till ändamål att i samverkan med berörda intressenter verka för hållbar förvaltning av fiske- och vattenresurserna och åtgärder i Testeboåns vattensystem, genom att bland annat eliminera vandringshinder som kraftverk, regleringsdammar och vägtrummor.

-Med den här tunga förankringen kring ån så finns mycket goda förutsättningar att ta arbetet med Testeboån i mål, kommenterar Lars Ljunggren.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv