Kraftverk i Nissan dödsfälla för lax och havsöring

lax_slottsmollan_nis...
Foto: Mats Andersson / Instängd döende lax i en av fiskvägarna vid kraftverket i Halmstad.
Under november har många laxar och havsöring skadas vid kraftverket i Slottsmöllan i Halmstad i sina försök att lekvandra uppström i Nissan. De skadade och döende laxarna har fått stor uppmärksamhet i lokalpress och på sociala medier.

Fisktrapporna vid kraftverket i Slottsmöllan fungerar mycket dåligt och fiskarna som är på väg uppströms för att leka kommer inte längre. Kraftverket utgör det första vandringshindret i Nissan. Problemet förvärras när kraftverksägaren gör underhåll vid kraftverket och flödet skiftar mellan de två fiskvägarna som finns, vilket skedde under förra veckan. Flera filmer visar hur laxar och öringar misslyckas med att hoppa upp i fisktrappan. Fiskarna missar trappan och hoppar istället in i betongen eller fastnar på land. Filmerna visar även att de få individer som faktiskt lyckas hoppa upp i fisktrappan ofta fastnar i trappan då kraftverket har stängt av vattentillförseln till trappan. Istället för att leka och reproducera sig dör nu istället fiskarna nedanför kraftverket.

stangd_fiskvag_800
Foto: Mats Andersson / Det är långt från fria vandringsvägar förbi kraftverket.

Att Nissans laxar och havsöringar har stora svårigheter med att ta sig förbi kraftverket i Slottsmöllan är tyvärr ett problem sedan länge. SVT rapporterade 2016 om att laxar dog nedanför kraftverket i Slottsmöllan på vägen till lekplatserna uppströms. I SVT:s artikel uttalade sig två utredare, Andreas Bäckstrand vid Vattenmyndigheten Västerhavet och Fredrik Nilsson från fiskeutredningsgruppen i Västra Götaland, om att laxtrappor liknande den i Slottsmöllan inte fungerar och att man istället borde ha mer naturliknande fiskvägar där fiskarna kan simma upp istället för att hoppa. 

Kraftverket i Slottsmöllan är ett typiskt exempel på ett kraftverk som inte är miljöanpassat och som inte uppfyller kraven enligt EU:s vattendirektiv. Att laxen och havsöringen inte kan passera kraftverket är särskilt allvarligt då det är det första vandringshindret i Nissan. Sportfiskarna anser att det är ytterst viktigt att dessa typer av kraftverk, som utgör det första vandringshindret i ett vattendrag, prioriteras i samband med att den nya lagen för vattenkraft träder ikraft den första januari 2019. Det krävs att dessa kraftverk får nya miljöanpassade tillstånd som säkerställer att fiskar kan passera och reproducera sig uppströms, och att även fiskarnas möjlighet att vandra nedströms säkerställs.

Sportfiskarna kommer fortsatt att bevaka problemen med fiskvandringen i Nissan.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv