Drönare nytt hjälpmedel för Värmlands Läns Kalkningsförbund

dronare_vlands_kalkn...
Foto: Värmlands Läns Kalkningsförbund / Med en drönare kan man enkelt övervaka kalkspridning. Fotot taget på 105 meters höjd över sjön Gunnern.

Värmlands Läns Kalkningsförbund använder nu drönare för att planera, övervaka, dokumentera och följa upp kalkningsverksamheten.

-Vi köpte in drönaren av märket Dij Mavic Air i slutet av juli i år och har alltså använt den i knappa fyra månader. Nu har det varit mycket försöksverksamhet över det hela. Med hyfsat bra resultat. Exempelvis kan vi bättre dokumentera vägskador som rapporterats in och därmed få en översiktbild för eventuella åtgärder, berättar Bengt Epperlein, förvaltningschef på Värmlands Läns Kalkningsförbund.

Drönaren kan underlätta mycket av kalkningsverksamheten i Värmland som har stora områden att kalka. Att själv kunna flyga över sjöar och vattendrag med drönaren gör det mycket enkelt att ta flygfoton och filmer. Drönaren möjliggör övervakning av kalkningen på en helt ny nivå där man i realtid kan följa var kalken läggs och exempelvis hur nära en elledning en helikopter befinner sig.

-Ett annat exempel på användningsområde är nu när det varit låga vattenstånd, att se hur alternativa isättningsplatser och utlastningsplatser ser ut djupmässigt, bland annat för att underlätta vid anläggandet av nya iläggsplatser. Under vintern ska vi nu utvärdera hur vi använt drönaren. Förhoppningsvis kan vi utveckla användningsområdena ännu mer, säger Bengt Epperlein.

Klicka här för att se en film från Ögsjön, Filipstad. Normalt kalkas sjön från båt men på grund av torka och lågt vattenstånd fick sjön i år helikopterkalkas.

Mer info om Värmlands Läns Kalkningsförbund:
www.kalkningsforbundet.se

www.facebook.com/kalkningsforbundet

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv