Envishet lönar sig: olovlig kulvertering ska nu återställas

norrsjobacken_800
Foto: Micael Söderman /
Tack vare att Sportfiskarna legat på kommer nu en olovlig och skadlig kulvertering av ett vattendrag att återställas så fisken åter kan vandra i vattendraget.

Redan 2015 anmälde Sportfiskarna en olovlig kulvertering i Norrsjöbäcken i Norrtälje kommun till länsstyrelsen. En samfällighetsförening hade utan föregående anmälan eller tillstånd lagt i rör för att säkerställa vattenavrinning. Kulverteringen blev ett vandringshinder i ett vattendrag som kan vara ett viktigt lekområde för arter som gädda, id, abborre och mört. Enligt uppgifter har det tidigare gått upp mycket fisk för att leka i bäcken. Vandringshindren i Norrsjöbäcken skulle relativt enkelt gå att åtgärda.

Efter anmälan besökte länsstyrelsen platsen men sedan hände inte mycket tills Sportfiskarna återigen påminde länsstyrelsen om ärendet våren 2018. Då tog länsstyrelsen tag i saken och har nu förelagt samfällighetsföreningen om att ta bort rören och återställa vattendraget.

-Det som hänt i Norrsjöbäcken är ett exempel på att vattendrag ofta skadas på grund av kunskapsbrist. Ofta tror man att det inte finns fisk i små vattendrag och att de åtgärder man gör därmed inte har någon påverkan på naturen och att man inte behöver tillstånd. I fallet med Norrsjöbäcken ska nu Sportfiskarna försöka hitta en bra lösning som möjliggör fiskvandring i samverkan med samfällighetsföreningen som nu visat prov på god samarbetsvilja, kommenterar Micael Söderman, projektledare på Sportfiskarna.

Kontakta länsstyrelsen om du misstänker olovlig vattenverksamhet
Sportfiskarna vill uppmana alla som ser en misstänkt åtgärd i ett vattendrag eller i ett kustområde att höra efter med länsstyrelsen om tillstånd finns för åtgärden.Tyvärr är det inte alls ovanligt att exempelvis muddringar och rensningar sker utan anmälan eller tillstånd och att de har negativ påverkan på miljö och fisk. Saknas tillstånd, be länsstyrelsen starta ett tillsynsärende. Skicka gärna med foton eller annan dokumentation som kan vara till nytta för myndigheten i ärendet. Ha återkommande kontakt med länsstyrelsen efter din anmälan, så finns en god chans för att man tar tag i just ditt ärende.

Kategorier: Miljö, Fiske i Stockholm, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv