Sommarens extremtorka slog hårt mot musslorna

uttorkat_vatten_foto...
Foto: Jack Olsson / Niklas Wengström behövde varken vadare eller vattenkikare för att undersöka Kolarebäcken i Ulricehamns kommun. 23 augusti då bilden togs hade halva bäcken varit torrlagd sedan midsommar. 80 % av flodpärlmusselpopulationen har försvunnit från bäcken.

Sportfiskarna har under sommaren hjälpt Länsstyrelsen i Västra Götalands län att få en bättre bild av hur torkan har slagit mot länets populationer av flodpärlmussla.

Musslor som bara kan förflytta sig långsamt blir särskilt drabbade när vattendragen torkar ut. Flera vattendrag har torkat ut helt, särskilt hårt verkar Borås och Ulricehamns kommuner drabbats. Förhoppningsvis så kommer erfarenheten från sommarens extrema torka resultera i ett åtgärdsarbete med fler vattenhållande åtgärder i landskapet som anläggning av våtmarker och igenläggning av diken.

-Vill vi behålla biologisk mångfald måste vattendragen klimatanpassas för att klara fler extrema torrsomrar, konstaterar Sportfiskarnas musselexpert Niklas Wengström.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv