Åtgärdat vandringshinder i Snoderån på Gotland

snoderan_efter_atgar...
Foto: Lars Vallin / Det rektangulära utskovet i dammvallen som nu är ny fiskväg.
En ny och bättre fiskväg nu har skapats i Snoderån, vid den gamla kvarnruinen i Kvarnåkershamn.

Kvarngrunden och dammbyggnaden har sedan 1930-talet utgjort vandringshinder i ån. Hindret har nu åtgärdats genom att en ny bäckfåra skapats uppströms dammvallen och vattnet letts genom ett rektangulärt utskov. Tröskling har skett nedströms och en sträcka på cirka ett hundra meter har biotopförbättrats med både sten, grus och död ved.

snoderaan_biotopvard...
Foto: Lars Vallin / Ståndstenar och död ved ska förbättra produktionen på sträckan nedströms dammvallen.

-Efter några år av diskussioner och samråd kring möjliga lösningar för att åtgärda vandringshindret i Kvarnåkershamn kunde vi äntligen sätta spaden i jorden i slutet av augusti och det hela blev klart efter ungefär en månads arbete, säger Sportfiskarnas projektledare Lars Vallin.

snoderaan_oring_800
Foto: Lars Vallin / Första öringen i nya fiskvägen!

Sportfiskarna ska nu följa vattnets nya väg under kommande säsong för att se hur fisken anpassar sig till den nya miljön och om det finns anledning till eventuella kompletteringar eller korrigeringar under kommande år. Ett kvitto på att fisken hittar upp genom den nya fiskvägen kom dock direkt under höstlovsveckan då en havsöring observerades just uppströms muren i dammen.

Projektet har finansierats genom Havs- och vattenmiljöanslaget och med LONA-bidrag, förmedlade via Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv