Österåker Sportfiskeklubb utförde biotopvård i Smedbyån

smedbyan_800
Foto: Joakim Jonsson / Glada havsöringsvänner och fiskevårdare från Österåkers Sportfiskeklubb.
Först kartläggning – sedan biotopvård. Österåker Sportfiskeklubb går grundligt tillväga i arbete för mer havsöring.

Österåker Sportfiskeklubb har tidigare under året elfiskat samtliga vattendrag i kommunen med syfte att kartlägga öringbeståndet i kommunen. Som en del av elfiskeresultatet planerades en biotopvårdsinsats i Smedbyån. Sportfiskarna gick in med ekonomisk stötning samt expertis i planeringsstadiet samt viss stöttning under utförande.
-Den ideella sektorn är jätteviktig för fiskevårdsarbetet i länet. Det är ett styrkebesked av klubben att mobilisera mankraft på kort varsel och utföra insatsen med fint resultat. Det blir kul att följa klubbens arbete för att stärka öringbeståndet i kommunen, kommenterar fiskevårdaren John Kärki.

-Åtgärder av den här typen behövs och vi är jätteglada både för det stöd och backning vi har fått från Sportfiskarna och för de ideella insatserna från enskilda medlemmar som verkligen brinner för detta. Vår ambition är att fortsätta att arbeta både biotopvårdande fiskevårdsåtgärder och elfisken för att följa upp resultatet av åtgärderna. Det aktuella projektet i Smedby-ån har har gett oss bra erfarenheter kring vad som krävs för att organisera och genomföra den här typen av projekt. Något vi kommer att ha stor nytta av inför kommande åtgärder för att stärka öringens lek- och uppväxtmiljöer i våra strömmande vattendrag, kommenterar Joakim Jonsson, ordförande ÖSFK.

Kategorier: Miljö, Fiske i Stockholm, Förening | Taggar: |

Nyhetsarkiv