Maila din riksdagsledamot – rädda östersjötorsken!

raddatorsken_riksdag...

På fredag 12 oktober ska den svenska ståndpunkten i förhandlingarna om nästa års fiskekvoter i Östersjön bestämmas. Det är riksdagens EU-nämnd som avgör vad Sveriges landsbygdsminister ska säga under mötet i Luxemburg nästa vecka. Sportfiskarna anser att ministern måste kräva fiskekvoter i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen. Tycker du som vi? Skriv då till den riksdagsledamot som bäst företräder dig. Alla riksdagspartier finns i EU-nämnden.

Om du vill använda ett förslag till text så har vi skrivit ett här nedan. Längst ned har vi också lagt länkar till underlagen som rör det östra torskbeståndet och mailadresser till de ledamöter som vi tror har störst inflytande i den här frågan. Kopiera gärna, ändra och lägg till om du vill. Tänk på att en vänlig ton får bäst mottagande. Du måste också skicka ditt mail innan EU-nämnden sammanträder på fredag morgon.

Hej,

På måndag träffas EU-ländernas fiskeministrar i Luxemburg för att besluta om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Den svenska ståndpunkten i förhandlingarna ska bestämmas i EU-nämnden på fredag.

Nu finns en chans att göra något för att rädda östersjötorsken. För det östra beståndet är läget krisartat. Ett historiskt överfiske i kombination med olika miljöproblem har gjort att torskarna är små och magra. Fångsterna är dåliga och lönsamheten minimal för yrkesfisket, som också påverkas av den ökande gråsälsstammen. Dessutom är utkasten fortsatt höga i trålfisket, trots att detta varit förbjudet sedan 2015.

Ministrarna har som underlag för sitt beslut fått vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet. Till grund för beslutet ligger också EU-kommissionens förslag om fiskekvoter.

Det är en besvikelse att kommissionens förslag ännu en gång ligger över den vetenskapliga rådgivningen. EU-kommissionen anser att man på det östra torskbeståndet kan fiska 24 112 ton men Internationella havsforskningsrådet rekommenderar bara 16 685 ton.

Regeringen skriver i sitt förslag till svensk ståndpunkt att ”det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning, att reformens mål om landningsskyldighet möjliggörs, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten”.

Det här är alldeles för vaga formuleringar! Sveriges ståndpunkt gällande det östra torskbeståndet måste istället bli att fiskekvoten ska sättas i enlighet med Internationella havsforskningsrådets rekommendation på 16 685 ton.

Det är min förhoppning att du kommer driva detta som ditt partis mening. För vem ska vi egentligen lita på, forskarna eller kommissionstjänstemännen? Hjälp oss rädda östersjötorsken!

Vänliga hälsningar,
 

Länk till Internationella havsforskningsrådets förslag HÄR.

Länk till EU-kommissionens förslag HÄR.

Länk till regeringens förslag till svensk ståndpunkt HÄR.

Riksdagsledamöterna:

Åsa Westlund, S, asa.westlund@riksdagen.se

Isak From, S, isak.from@riksdagen.se

Åsa Coenraads, M, asa.coenraads@riksdagen.se

Johan Hultberg, M, johan.hultberg@riksdagen.se

Martin Kinnunen, SD, martin.kinnunen@riksdagen.se

Runar Filper, SD, runar.filper@riksdagen.se

Kristina Yngwe, C, kristina.yngwe@riksdagen.se

Eskil Erlandsson, C, eskil.erlandsson@riksdagen.se

Elin Segerlind, V, elin.segerlind@riksdagen.se

Jens Holm, V, jens.holm@riksdagen.se

Magnus Oscarsson, KD, magnus.oscarsson@riksdagen.se

Lars Adaktusson, KD, lars.adaktusson@riksdagen.se

Tina Acketoft, L, tina.acketoft@riksdagen.se

Maria Arnholm, L, maria.arnholm@riksdagen.se

Maria Gardfjell, MP, maria.gardfjell@riksdagen.se

Amanda Palmstierna, MP, amanda.palmstierna@riksdagen.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv