Ge fan i våra vatten sponsrar ny gäddfabrik

gefan_norsbacken_800
Foto: Emma Lindgren / Projektledaren Johan Rudin gör tummen upp för nya gäddfabriken.
Sportfiskarnas projekt Ge fan i våra vatten bidrar nu till byggandet av en ny gäddfabrik vid Norsviken norr om Norrtälje.
Sportfiskarna har påbörjat arbetet med att anlägga en våtmark i Norsbäcken som mynnar i havet vid Norsviken nordost om Norrtälje. En del av finansieringen kommer från Sportfiskarnas insamlingsprojekt Ge fan i våra vatten. Många sportfiskare har bidragit till insamlingen genom att bland annat köpa profilprodukter där överskottet oavkortat går till fiskevård.

-Stort tack till alla er som bidragit. Nu kan vi öka produktionen av utvandrande gäddyngel till Norsviken och förbättra fisket på kusten, hälsar Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin.

Stora miljövinster med gäddfabrik
Den nästan fem hektar stora våtmarken i Norsbäcken kommer att förbättra lekmöjligheterna för kustlevande fisk, framförallt gädda och abborre.
Andra miljövinster är att våtmarken kommer att bli ett eldorado för fåglar, insekter och groddjur och att näringsämnen binds i våtmarken istället för att transporteras ut i Östersjön. Våtmarken kommer även att öka grundvattennivåerna lokalt och därigenom även öka markens vattenhållande förmåga. Sommartid kommer våtmarken att slåttras och betas av kor som därigenom på ett miljövänligt sätt håller nere vegetationen.
Förutom en gäddfabrik anläggs även en damm utan fisk som gynnar grodor och salamandrar.

 

LONA_logga_150
Våtmarken i Norsbäcken finansieras av Lokala naturvårdssatsningen LONA, Ge fan i våra vatten och av intäkterna från en auktion arrangerad av Zalt Company där specialmålade ZALT-wobblers såldes på Facebook.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Ge fan i våra vatten, Fiske i Stockholm, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv