Stor fångst vid nätprovfiske i sjön Mjörn

mjornoring_800
Foto: Mattias Larsson / Mjörn hyser ett unikt och storvuxet bestånd av insjööring. Sportfiskarna har genomfört en rad fiskevårdsåtgärder för Mjörnöringen i tillrinnande vattendrag.
En riklig fångst med totalt 11 olika fiskarter blev resultatet vid nätprovfisket, där bland annat en praktfull öringhona på 3,5 kilo stack ut.

Sportfiskarna region väst har under slutet av sommaren utfört nätprovfiske i sjön Mjörn, som ingår i Säveåns avrinningsområde nordöst om Göteborg. Totalt gjordes 66 nätansträngningar varav 64 var bottennät och två pelagiska nät. Mjörn har provfiskats en gång tidigare för ca tio år sedan men tyvärr har uppgifterna om fångsten försvunnit, det enda som fanns kvar var koordinater för nätläggningen. Fångsten vid årets provfiske var riklig och den spontana reflektionen är att fisksamhället mår bra men i viss mån är påverkad av övergödning. Totalt fångades 11 arter och en av de mer utmärkande var en stor öringhona på 3,5 kg. En mer detaljerad analys kommer göras under hösten och presenteras i en sammanfattande rapport.

Provfisket utfördes på uppdrag av Mjörns fiskevårdsområdesförening.

Läs mer om Mjörnöringen här: Succé för omlöp i Valån.

Kategorier: Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |

Nyhetsarkiv