Åtgärder för mer öring i Kvarneån

havsoringsvanner_800...
Foto: Lars Vallin / Nöjda havsöringsvänner vid Kvarneån. Nu väntar en spännande höst då havsöring fått många nya lekplatser.
I början av september avslutades den första praktiska insatsen i ett nyligen påbörjat vattenrestaureringsprojekt på Gotland. Projektet genomförs i första hand för den gotländska havsöringen och innebär att ett antal vattendrag eller delsträckor i vattendrag ska förbättras när det gäller lek- och uppväxtmöjligheter för öringen.

Det första av de vattendrag som prioriterats var Kvarneån längst ner på södra Gotland. Det är den sydligaste av de bäckar på ön som också har ett anslutande fredningsområde för havsöring under hösten, från 1/10 till 31/12. Ån är i likhet med de flesta andra på ön kraftigt påverkad av både rätning och dikning men trots detta förekommer öring och i vissa delar av ån är förutsättningarna fina.

kvarnean_800
Foto: Lars Vallin / Sträckan som nu har restaurerats, drygt 500 meter, ringlar sig vackert genom en betesmark en knapp halvkilometer från mynningen i havet.

Bottnarna i bäcken som är rika på fint sediment från jordbruksmarker uppströms har luckrats och med hjälp av en sorteringsskopa har finkornigt material sorterats bort innan stenen lagts tillbaka i ån. Därefter har hela sträckan kompletterats med grus till ett stort antal lekplatser och större stenar har tillförts för att skapa både substrat för olika organismer, skydd för fisken, turbulens och en allmänt högre variation i ån.

En positiv markägare och tre lokala öringfiskare; Bernt Andersson, Åke Greiff och Lasse Bodén har alla med stor entusiasm gett medvind i projektet. Under Bernts ledning och vilja att förbättra för öringen i ån har man också ideellt restaurerat sträckor nedströms betesmarken.

-Det har varit fantastiskt att tillsammans med Bernt Andersson och hans havsöringsvänner och med den duktige grävmaskinisten, Isak Söderström, skapa nya fina lek- och uppväxtmiljöer för öringen i Kvarneån, de ideella krafterna har här en mycket stor del i att åtgärden blev genomförd säger Lars Vallin, Sportfiskarnas projektledare.

Som många andra bäckar på Gotland är Kvarneån känslig för uttorkning under högsommar men genom närheten till havet finns goda möjligheter för öringynglen att redan första sommaren hinna vandra ut i havet (s k yngelutvandring) och efter tillväxt bidra till det vuxna beståndet.

-Det blir nu en spännande höst då vi som gjort jobbet tillsammans ska följa hur havsöringen finner sig tillrätta på de nya lekplatserna, avslutar Lars Vallin.

Sportfiskarnas restaureringsprojekt för havsöring på Gotland finansieras genom Leader Gute och med statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt.

loggor_kvarnean_800

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv