Förlängt laxfiske i Forshagaforsen

laxdrill_forshaga_80...
Foto: Tellis Katsogiannos
Det populära laxfisket i Forshagaforsen förlängs med en månad under hösten 2018. Styrelsen för fiskevårdsområdet har i samråd med Sportfiskarna tagit beslut om det för att kunna ge möjlighet till lite mer laxfiske då fisket varit stängt lång tid under sommaren.

Fisket öppnade för några veckor sedan och det har varit lågt vatten men mycket bra fiske med över 160 fångade fiskar och toppfiskar med längd på närmare metern.

Fällan för avelsfisket i Forshaga stänger normalt i början av oktober så den fisk som finns i området älven under den här perioden är fisk som ur genetisk synpunkt inte bör leka då det finns risk för korsning mellan de olika stammar som finns i älven. Stammarna är Gullspångsfisk och Klarälvsfisk. Klarälven används som genbank för avelsfisk av Gullspångslax och öring. Vattenkraftsutbyggnanden i Gullspång har medfört både vandringshinder och minskade lekområden och det finns i nuläget inte någon avelsstation där.

Hösten brukar ge mycket stor men färgad fisk och i år kommer även de stora Gullspångsöringar som ej ska användas för avel att släppas nedströms kraftverket så det kommer vara mycket stor fisk i området.

Den 22-23 september kommer vi arrangera en laxhelg med Tellis Katsogiannos och det finns fortfarande några få platser kvar om någon är intresserad. Se www.forshagaforsen.com för info.

För frågor om fisket kontakta Sportfiskarna och Forshagaforsen på: 054-876830

Kategorier: Fiske, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv