Inget svenskt tonfiskprojekt 2018

Tonfiskmärkning-2-fo...
Foto: Markus Lundgren
Tyvärr blir det inget svenskt märkningsprojekt av blåfenad tonfisk i år på grund av brist på finansiering. Svenska sportfiskare kommer dock att delta i ett danskt märkningsprojekt.

2017 märktes för första gången blåfenad tonfisk i vattnen runt Sverige och Danmark. Totalt märktes då 18 tonfiskar med avancerade satellitsändare. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan SLU Aqua, DTU Aqua och WWF med finansiering från ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna). I Sverige genomfördes märkningarna i samarbete med Sportfiskarna, som bidrog med projektledning och koordinering av den svenska fiskeflottan. 2018 kommer märkningarna fortsätta i ett danskt projekt som koordineras av DTU Aqua. En del svenska sportfiskare kommer att medverka i det danska forskningsfisket, som kommer att ske i samma områden i Skagerrak som förra året. Planering pågår redan för ett nytt forskningsfiske i Sverige 2019.

- Vi ser det här som ett flerårigt försök där vi för varje år bygger ny kunskap om den blåfenade tonfiskens vandrings- och utbredningsmönster men också om beståndets status, födoval och om detta påverkas av ett förändrat klimat, säger Andreas Sundelöf, forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och projektledare för den svenska delen av märkningarna under 2017.

Fjolårets märkningar avslutades i oktober. Då hade totalt 18 blåfenade tonfiskar märkts: 14 i Sverige och fyra i Danmark. När märkena släpper från fiskarna, vilket sker efter ungefär ett år, skickar de information om fiskarnas rörelsemönster.

- Vissa märken har tyvärr inte gett oss all den information vi önskat men vi väntar fortfarande på att fler märken ska aktiveras och skicka sin information till oss. Preliminära resultat tyder på att rör sig om fisk från Medelhavet men först i september kommer vi ha alla märkens data och påbörja analyserna för att redovisa resultaten, säger Andreas Sundelöf.

Kategorier: Fiske, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv