Fiskevård för havsöring i Stockholmsåar

biotopvard_sthlm_800
Foto: John Kärki / Stor sten och död ved skapar både bra ståndplatser för fisken och ökar produktionen i ån.
Sportfiskarna har i sommar biotopvårdat delar av Loån och Åvaån i syfte att optimera havsöringens lek- och uppväxtmöjligheter.

Biotopvård har utförts i Loån för att främst öka havsörings uppväxtplatser genom att tillföra större sten och död ved, tidigare har det gjorts en gedigen insats med lekgrus i ån. Utöver att det blir gynnsamma uppväxtplatser blir det nu även en stor variation i strömmen som gynnar alla arter. Totalt biotopvårdades två delsträckor i Loån och åtgärderna kommer följas upp med elfiske de kommande åren. Projektet utfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm.

biotopvard2_sthlm_80...
Foto: John Kärki / Utläggning av stor sten.

Biotopvård har även utförts i Åvaån för att öka lek- och uppväxtområden för havsöring. En längre sträcka på 300–400 meter tillfördes större sten, lekgrus och död ved.

-Inom projektet har vi gjort en experimentsträcka på cirka 40 meter som vi har maximerat för uppväxt med större strukturer som sten och förankrad död ved, så kallade ”cover logs”. Något vi fått inspiration till från Universitet i Wisconsin. På dessa 40 meter har vi elfiskedata sedan 2002. Det ska nu bli mycket spännande att följa upp resultaten och jämföra åldersstrukturer och antal fisk på sträckan i och med insatsen, berättar Sportfiskarnas fiskevårdare, John Kärki.

Projektet utfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms stad.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv