Äldre rekord på sandskädda återtas

sandskadda_81_800
Foto: Fiskejournalens årsbok 1981 / Rolf Ågrens flundra fångad 1981 på det då ännu inte utfiskade Fladen.
Sportfiskarna ändrar nu ett tidigare beslut om att förklara rekordet på sandskädda vakant. Ett tidigare rekord från 1981 återtas.

Under 2017 vakansförklarade Sportfiskarna rekordet på sandskädda efter att den dåvarande rekordfisken noggrant granskats och artbestämts som en skrubbskädda. Fisken hade felaktigt blivit registrerad som sandskädda.

Tyvärr har det i fallet med arten sandskädda försvunnit uppgifter i skarven mellan äldre hantering av Storfiskregistret och det numera digitala registret. Ett tidigare korrekt rekord på sandskädda fångat 1981 på Fladen i Kattegatt har inte följt med och blivit digitaliserat och uppgifterna om fångsten hade därmed fallit bort.

Efter att bland andra den kunnige specimenfiskaren Anders Jonasson påpekat förekomsten av ett tidigare korrekt rekord och en del detektivarbete kunde Sportfiskarna slutligen bestyrka uppgifterna om att den sandskädda som utsetts till svenskt rekord innan den felaktiga skrubban också fortsättningsvis kan och ska gälla som rekord.

-Efter en lång diskussion inom Sportfiskarnas rekordkommité har vi enats om att återta det tidigare rekordet på sandskädda på 970 gram då det är väl belagt, bland annat med foto taget strax efter fångsten, kommenterar Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas storfiskregistrerare.

Därmed är det svenska rekordet för sandskädda nu åter Rolf Ågrens 970 gram tunga och 44 centimeter långa fisk, fångad 14 mars 1981 på Fladen i Kattegatt. Storfiskregistrets rekordlista är nu uppdaterad med korrekta uppgifter.

-I år har ett det annars fångats och registrerats en drös fina sandskäddor, alla fångade i Öresund, 27 stycken hittills. Tyngst än så länge är en sandskädda på 762 gram, fångad i början av april. Är det något svenskt havsområde som på sikt kan producera ett nytt sandskädderekord är det sannolikt det trålfria Öresund, menar Nicka Hellenberg.

Efter digitaliseringen är Storfiskregistret en sökbar, ständigt växande och mycket tillförlitlig databas över alla anmälda svenska storfiskar. Idag innehåller registret över 35 000 fiskar av olika arter.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Storfiskregistret | Taggar: |

Nyhetsarkiv