Framgångar i opinionsarbetet

IMG_2689-1

Foto: Andreas Ollinen

Sportfiskarna har under våren uppmärksammat krisen för östersjötorsken och drivit frågan om ett stopp för bottentrålning. Kampanjen har varit framgångsrik. På plats under Almedalsveckan upplever vi att fler nu förstår att åtgärder måste vidtas.

Under intensiva dagar i Visby har Sportfiskarna haft många samtal med politiker och tjänstemän om bland annat situationen för östersjötorsken. Förbundet har till en fiskebåt i hamnen bjudit in till informella samtal. Även på hamnplan har Sportfiskarna synts med ett stånd. En jättetorsk har dessutom synts i vimlet under partiledartalen. Under samtalen med såväl politiker och beslutsfattare som med besökare upplevs att en ökad förståelse nu finns för att åtgärder måste vidtas för att rädda östersjötorsken. 

Utan tvekan har Sportfiskarnas medlemmar bidragit till det framgångsrika opinionsarbetet. Tack för det stora engagemanget. Förbundet kommer fortsatt driva frågan, ända till dess att konkreta beslut fattas.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv