Intressepolitiskt möte på Näringsdepartementet

traff_naringsdep_201...
Foto: Glenn Douglas / Anders Karlsson, Sten Frohm och Markus Lundgren från Sportfiskarna flankerar Näringsdepartementets Magnus Andersson.
Under tisdagen träffade Sportfiskarna Näringsdepartementet för att diskutera för förbundet viktiga intressefrågor.

En delegation från Sportfiskarna var under tisdagen på Näringsdepartementet för att diskutera intressepolitiska frågor. Östersjöfrågorna fick stor fokus av flera anledningar, inte minst eftersom Sverige genom Näringsdepartementet vid halvårsskiftet tar över ordförandeskapet i BALTFISH, medlemsstaternas forum för fiskefrågor i Östersjön. Ett ämne för diskussion var hur sport- och fritidsfisket skulle kunna diskuteras inom ramen för detta östersjösamarbete. En viktig fråga har också givetvis varit Polens mycket omfattande tjuvfiske efter lax, något Sportfiskarna genom European Anglers Alliance nyligen påtalat.

Näringsdepartementet bekräftade landsbygdsminister Sven-Erik Buchts uttalande om att Sverige och ministern i omedelbar närtid återigen kommer att ta upp problemet med de felrapporteringar av lax som framgår i ICES råd med EU:s ansvariga fiskekommissionär Karmenu Vella för att få EU-kommissionen att agera.

Även östersjötorskens dåliga situation diskuterades. Vi framförde att med nuvarande förvaltning har historiskt höga fångstkvoter för yrkesfisket kombinerat med bland annat olagliga utkast av torsk i västra Östersjön inneburit att beståndet överfiskats så mycket att även sportfisket i Öresund drabbats av fångstbegränsningar, trots att sportfiskets fångster legat stabilt under flera decennier. Kvotförhandlingarna för Östersjön beslutas slutligt i oktober av EU:s ministerråd, som utgörs av medlemsstaternas ansvariga ministrar och i Sveriges fall bereds av Näringsdepartementet. Att det trålfria Öresund och dess unikt starka fiskbestånd borde hanteras som ett separat förvaltningsområde är en fråga Sportfiskarna tillsammans med det danska sportfiskeförbundet nu driver. En lösning hade varit gemensamma svensk-danska fiskeregler för sport- och fritidsfisket, som i Öresund på ett väldigt bra sätt samsas om den gemensamma fiskresursen med ett hållbart småskaligt yrkesfiske med garn. Sportfiskarna vill också se ett utökat trålförbud i den så kallade Kilen i norra delen av Öresund, vilket är en fråga som redan diskuteras på politisk nivå i Danmark efter att danska trålfiskare dokumenterats tjuvfiska strax söder om detta område.

Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag beträffande rapporteringsskyldighet för fritidsfisket och fördelning av fiskresursen mellan olika kategorier fritidsfiskare diskuterades, och fick stöd av förbundet. Sportfiskarna lyfte också frågan om en samlad fiskepolitik med ett nationellt råd för hållbar förvaltning, där man tar ett helhetsgrepp om frågorna och inkluderar exempelvis säl- och skarvförvaltning.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv