EU-parlamentet bekräftar sport- och fritidsfiskets stora värde

Graasej_800
Foto: Markus Lundgren / 9 miljoner européer beräknas fiska i havet på sin fritid.
EU-parlamentet röstade nyligen igenom ett initiativbetänkande som bekräftar sport- och fritidsfiskets stora värde.

Under våren har EU-parlamentet arbetat med ett initiativbetänkande som sammanfattar sport- och fritidsfiskets värde och påverkan på fiskbestånd. Tidigare i veckan röstade parlamentet med stor majoritet igenom betänkandet. Sportfiskarnas europeiska organisation European Anglers Alliance (EAA) och det gemensamma Brysselkontor som de europeiska sportfiskeförbunden driver har hårdbevakat arbetet det senaste halvåret, med fokus på rapportens delar kring sportfiske.

-Vi är glada att parlamentet nu fastslår att sportfiske är en viktig näring med en betydande omsättning som genererar mängder med arbetstillfällen i glesbygd, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Mycket i initiativbetänkandet baseras på en rapport som gjordes på uppdrag av EU:s fiskeutskott, där svenska Linnéa Engström (MP) är vice ordförande. Hon har också varit Gröna gruppens förhandlare i arbetet med betänkandet. Rapporten, ofta kallad Hyder-rapporten efter dess huvudförfattare Kieran Hyder, släpptes i slutet av 2017 och är den klart mest omfattande rapporten som gjorts avseende europeiskt fritidsfiske till havs. Rapporten konstaterar bland annat att fritidsfisket i europeiska hav omsätter 10,5 miljarder euro och skapar nästan 100 000 arbetstillfällen. Då ingår visst semi-kommersiellt fiske med mängdfångande redskap eftersom det saknas klara definitioner för fritidsfiske i Europa. Dock har turistfiske inte räknats med, vilket för vissa länder är av betydande värden, exempelvis i Norge. 9 miljoner européer beräknas fiska i havet på sin fritid. Påverkan på bestånden kan i enstaka fall vara av stor betydelse, men är inte för något av rapporten undersökt bestånd större än yrkesfiskets uttag. I kommande slutrapport anges 2–43 % av fångsterna av olika bestånd tas av fritidsfisket. EU-parlamentet pekar på behovet av att data från fritidsfiskets fångster samlas in regelbundet.

Klicka här för att läsa en tidigare version av Hyder-rapporten här.

För mer frågor kring rapporten och betänkandet, kontakta: markus.lundgren@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv