Kalkgrus ska rädda röding i norskt fiskevårdsprojekt

Røye-Øyangen-Foto-He...
Foto: Helge B. Pedersen / Röding från Øyangen.
Utläggning av kalkgrus ska stärka rödingens lek i sjön Øyangen där beståndet minskat kraftigt efter avslutad kalkning.

Rödingen i sjön Øyangen på gränsen mellan Oppland och Akershus fylken är på tillbakagång och provfisken visar att beståndet har minskat med omkring 80 % sedan det senaste provfisket 1996. Orsak till minskningen är efter olika undersökningar identifierat som episodiskt surt smältvatten under isen med höga halter av oorganiskt aluminium, vilket då antas ha minskat resultatet av rödingens lek i sjön. Dykinventeringar visar bland annat på döda romkorn och relativt få levande rödingyngel. Sjön ingick tidigare i kalkningsverksamheten och kalkades senast 1994, då med 117 ton kalk.

För att skydda rödingens rom mot episodiska surstötar under vintern har nu 86 ton kalkgrusinblandat lekgrus lagts ut på rödingens lekplatser. Utläggningen skedde i vintras med hjälp av helikopter där gruset lades ut på isen över rödingens lekplatser.

Läs mer om projektet här: pH-status 2, 2018.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv