En utmaning att utvärdera kalkeffekterna på flodpärlmussla

fpm1_2018-_800
Foto: Niklas Wengström / En ny rapport ska svara på hur kalkningen fungerat för flodpärlmusslan.
Sportfiskarnas biolog och musselexpert Niklas Wengström ska sammanställa den nationella utvärderingen av kalkeffekterna på flodpärlmussla. En hittills inte helt enkel uppgift då materialet på flera sätt är svårt att analysera.

Inför utvärderingen ska vattendrag med flodpärlmussla som ingår i undersökningen delas in i tre grupper: kalkpåverkad, svagt kalkpåverkad och opåverkad.

– I stora drag är datasetet klart vad det gäller de tre olika grupperna och vi har framgångsrikt testat om det fungerar i statistikprogrammet. Vi är tämligen säkra på att det kommer komma ut statistiskt signifikanta svar på frågorna, berättar Niklas Wengström.

Det som sedan återstår är att koppla samman mussellokalerna i de tre grupperna med länsstyrelsernas vattenkemidata. Det kommer då förmodligen falla bort en del av referenslokalerna då det saknas vattenkemi för många av dessa. Lässtyrelserna har gjort expertbedömningar för vissa av referenslokaler där det saknas data, dessa har då expertbedömts och klassats i tre grupper, sur, intermediär och neutral. De flesta expertbedömningar har hamnat i neutralgruppen vilket sannolikt innebär att det då inte kommer att gå att jämföra dessa grupper med varandra på grund av för små stickprov eller för hög varians.

Analyserna av materialet beräknas vara klara under senast till slutet av september. Därefter vidtar skrivandet av själva rapporten baserat på utfallet.  En första version bör sedan vara klar för ett första utskick till referensgruppen innan jul 2018.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv