Fullt med abborrlek på julgranarna i Stockholms vatten

abborrom_800
Foto: Samuel Sjöstrand -Ecodive / Nylagd abborrom på risvasar i Riddarfjärden.
Sportfiskarna samlade i januari in julgranar för att bygga så kallade risvasar i Stockholms exploaterade vattenmiljö. Syftet var att stärka och skapa nya lekområden för stadens fiskar. Projektet blev mycket uppskattat och många stockholmare ville bidra med sina julgranar. Tidigare provfisken i innerstadsfjärdarna har visat på dålig rekrytering av nya fiskar och exploateringen av fiskens lekområden anses vara en huvudanledning till det.

Under maj inventerade Sportfiskarna de nya risvasarna med dykare och undervattenskamera. Resultatet var mycket glädjande. Abborren har lekt på risvasarna, stora mängder rom fångades på bild och i området rörde sig en hel del fisk.

- Det känns riktigt bra att abborrarna utnyttjat de lekområden vi återskapat  med hjälp av  julgranarna. Syftet är alltså uppnått och extra kul är att stockholmarna själva möjliggjort detta, kommenterar John Kärki, fiskevårdare på Sportfiskarna.

Mer om fiskarnas situation kring Stockholm
Stockholms skärgård och Stockholms innerstadsfjärdar är kraftigt påverkade av exploatering i form av utbyggda strandtomter, muddringar, båttrafik, anläggande av kajer och båthamnar. De mest exploaterade områdena är grunda och skyddade vattenavsnitt som även är mycket viktiga som reproduktions- och uppväxtområden för ett flertal fiskarter. Grunda och vegetationsrika vikar ger snabb uppvärmning av vattnet vilket gynnar både rommens utveckling och ynglens tillväxt.

Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet är idag 40 % av fiskens uppväxtplatser borta och ytterligare 0,5 % av de orörda områdena exploateras varje år. Närmare tätorter är exploateringen ännu högre. Om den här takten fortsätter kommer samtliga orörda uppväxtområden vara borta om 50 år kring Stockholm och Norrtälje (Bergström & Sundblad Kustfiskens uppväxtområden 2013). Vid Sportfiskarnas provfiske sommaren 2012 och 2016 visade vattnet runt innerstan på en störd reproduktion av yngel. I exempelvis Årstaviken fångades enbart enstaka årsyngel av mört, braxen och björkna.

Åtgärder behöver vidtas för att bryta den negativa utvecklingen. En enkel och kostnadseffektiv åtgärd för att gynna reproduktionen och uppväxten är att tillverka risvasar eller anlägga artificiella rev i form av större sten, trädstammar eller artificiella strukturer som fisk kan nyttja under hela livscykeln.

Projektet med risvasarna är ett samarbete mellan Sportfiskarna, Stockholms stad, Strömma kanalbolag, WWF, Stockholms hamnar och Skansen.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv