Vattenbufflar sköter gäddfabrik på Gotland

buffel1Foto: Lars Vallin
En tjur, två kor och en kalv hindrar nu en gäddfabrik vid Snoderån från att växa igen genom att äta gräs och vattenväxter.

Våtmarken intill Snoderån som Sportfiskarna i samverkan med markägaren anlade 2014 har från och med mitten av maj i år kontinuerlig skötsel. Det är fyra asiatiska vattenbufflar som genom sin anpassning till vatten nu ser till att gäddfabriken inte växer igen.

Gäddfabriken har gått från att vara en sank slåttervall till att nu myllra av liv knutet till vatten. Både gädda, abborre och id leker i våtmarken och insektslivet är fantastiskt, med bland annat tusentals trollsländor som cirklar över vattenytan. Våtmarken, som består av tre separata delar, krävde en ganska avancerad konstruktion och den går därför inte att tömma helt för att underlätta skötsel.

– Genom att det står vatten i våtmarken året runt är det svårt att sköta den så att den inte växer igen, säger Lars Vallin, Sportfiskarnas projektledare.

Framförallt breder stora bälten av kaveldun ut sig i våtmarken. Vattnet från Snoderån som leds in i våtmarken är mycket näringsrikt och det har satt ordentlig fart på tillväxten. Det växer så det knakar och det blev snabbt uppenbart att vegetationen behövde åtgärdas för att våtmarken inte snabbt ska växa igen. Lars Vallin diskuterade möjligheterna med vattenbuffel med markägarna Per och Karin. I mitten av maj anlände så de fyra bufflarna och att döma av den första tiden så trivs de alldeles utmärkt med kaveldun och dagliga bad och i våtmarken sprätter det också av smågäddor. Markägarna är entusiastiska över både våtmark och bufflar som förhoppningsvis också på sikt kommer ge möjligheter till nya inkomster i form av både kött och kanske gotländsk buffelmozarella.

buffel2
Foto: Lars Vallin / Markägaren Per kliar sina vattenbufflar med kratta.

– Nu har vi skapat ett fint litet kretslopp fullt av liv. Det näringsrika vattnet från ån fyller våtmarkerna och skapar ett myller av liv, och blir lek- och yngelkammare för en viktig rovfisk som gädda, som bidrar till en friskare kustmiljö. Näringen tas upp av växterna och omvandlas till buffelkött när våra bufflar betar och håller våtmarken öppen. Djuren blir förhoppningsvis också fler så småningom och efter kalvning kan vi på lite sikt kanske utnyttja mjölken till att även producera buffelmozarella, avslutar Per.

Fakta om vattenbufflar
Tama vattenbufflar är av flod- eller träsktyp och finns i en mängd olika raser.
Träskvattenbuffeln är lättare och används traditionellt mest som dragdjur i risfält och för transporter i Sydostasien.
Flodvattenbuffeln är tyngre och används som mjölkdjur i Indien och Pakistan.
Typerna kan korsas med varandra och variationen i hornens form är stora.
Idag finns 168 miljoner vattenbufflar i världen och av dessa finns mer än 95 % i Asien.
En halv miljon finns i Europa i bland annat Italien, Rumänien och Bulgarien.
I Sverige finns ett 80-tal vattenbufflar på en handfull gårdar, mest medelhavsrasen.
De används främst för mjölk- och köttproduktion i kombination med naturvård.
Mjölken har högre torrsubstans, fett- och proteinhalt än komjölk.
4,5 liter buffelmjölk räcker till ungefär 1 kilo mozzarella-ost.
Köttet påminner om vanligt nötkött till smaken, är mörkare rött till färgen och magrare med mindre insprängt fett.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: gädda, gäddfabriker |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv