Sportfiskarna skrev till regeringen om premie för elutombordare

baatmotorer_800
Foto: Bengt Olsson / Sportfiskarna anser att regeringens förslag kan förbättras och därigenom ge större miljövinst.
Sportfiskarna har lämnat synpunkter på regeringens förslag om att införa en premie för elutombordare.

Förbundet anser att regeringens förslag i grunden är bra då insatser för att ersätta förbränningsmotorer med elmotorer naturligtvis är positivt för miljön. Men förbundet anser även att förslaget kunde utformats bättre och varit betydligt mer förankrat hos båtbranschen.

Detta gäller främst skrivelsen att premien skulle gälla för elutombordare som kan ersätta en förbränningsmotor på 5 hästkrafter. Sportfiskarna föreslår i stället att nedre effektgränsen för premien kan sättas till motsvarande 1,5 hästkrafter då premien då skulle omfatta långt fler elmotorer och därigenom ge en större miljövinst då fler båtägare skulle kunna utnyttja premien. Det är även viktigt att premien utformas i nära samverkan med båtbranschen.

Sportfiskarna vill även att en skrotningspremie ska införas för tvåtakts båtmotorer som står för en betydande negativ miljöpåverkan. En skrotningspremie skulle bli en mycket positiv morot för att snabbare fasa ut dessa motorer, och tillsammans med premien för elmotorer skulle miljönyttan växlas upp. Förslagsvis skulle man kunna få en skrotningspremie på 2000 kr/tvåtaktsmotor.

Sportfiskarna kommer fortsatt följa frågan noga. Läs hela skrivelsen här:

Synpunkter på premie för elutombordare

Sportfiskarna anser att regeringens förslag om att i vårändringsbudgeten 2018 utvidga elfordonspremien till att även inkludera eldrivna utombordsmotorer till båtar i grunden är ett bra förslag då det kan innebära en större omställning till fler elmotorer totalt sett samt att miljöovänliga tvåtakts båtmotorer kan fasas ut i högre takt.

Sportfiskarna vill dock framföra två synpunkter på förslaget:

1. Premien bör omfatta även mindre elmotorer. Att sätta gränsen vid motorer som kan ersätta en förbränningsmotor på 5 hästkrafter innebär att man går miste om möjligheter till miljövinster för mindre båtar. Så kallade biltaksbåtar av aluminium och gummibåtar som ofta används vid olika former av fiske, samt små plastbåtar för mindre sjöar och vattendrag har alla möjligheter att drivas av elmotorer med lägre kapacitet. Att sätta gränsen vid 5 hästkrafter gör att premien riskerar att bli ett ensidigt gynnande av mer kapitalstarka båtägare som redan har råd att investera i en större elmotor och att de som äger mindre båtar fortsatt väljer att köpa en bensinmotor. De kvarvarande tvåtaktsmotorer som används sitter ofta på mindre båtar, vilket är ytterligare ett argument för att sänka gränsen för motorernas kapacitet.

Vårt förslag är att sänka gränsen till motsvarande 1,5 hästkrafter, men att det är viktigt att utformandet av premien sker i nära samarbete med branschen för att få en större miljövinst och en bredare folklig förankring för premien.

2. Inför en skrotningspremie för tvåtakts båtmotorer. I den svenska fritidsbåtsflottan finns ca 900 000 båtar, många med äldre tvåtaktsmotorer. Den ineffektiva förbränningen i dessa motorer gör att en successiv utfasning av tvåtaktsmotorerna skulle innebära en stor miljövinst. En skrotningspremie skulle bli en mycket positiv morot för att snabbare fasa ut dessa motorer, och tillsammans med premien för elmotorer skulle miljönyttan växlas upp. Förslagsvis skulle man kunna få en skrotningspremie på 2000 kr/tvåtaktsmotor.

För Sportfiskarna,

Markus Lundgren

Fiskevårdschef

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv