Fokus på neddragningar inom kalkningen


kalkhandlaggartraff_...
Foto: Bengt Olsson / Många målområden för kalkning bör kunna avslutas.
Budskapet var tydligt från HaV och från flera av de sakkunniga på årets kalkhandläggarträff i Högbo: många målområden kan avslutas.

-Preliminära resultat från 1 449 målvattendrag visar på att kalkningen troligen kan reduceras, sa bland annat Fredrik Nordwall, enhetschef för enheten för biologisk mångfald och områdesskydd på HaV under sin presentation.

Presentationen av målvattensundersökningen 2010–2016 visar på att cirka hälften av målvattendragen som ingick i undersökningen inte är försurade och att bedömningsgrunderna därmed bör ses över.

-Resultatet från undersökningen som omfattar cirka 1500 målvattendrag samt referenser som länsstyrelserna själva valt ut visar att ungefär tre lika stora delar av vattendragen är säkert försurade, säkert inte försurade och har osäker bedömning, berättade Jens Fölster, forskare på SLU.

-Många målområden kan avslutas. Kalkdoserna är nu så låga i många målområden att det inte kan anses motiverat att fortsätta kalka då effekten är försumbar, konstaterade Johan Ahlström i sin presentation av hur bra kalkningen av vattendrag fungerar.

Samtidigt som återhämtningen från försurningen fortsätter och kalkbehovet därmed fortsätter minska är kalkdosen enligt utvärderingen för låg i många mer försurade vatten. I flertalet sjökalkade vattendrag med bristande måluppfyllelse behövs även komplettering med doserare eller våtmarkskalkning.

-Sportfiskarna ser det naturligtvis som mycket positivt att återhämtningen från försurningen fortsätter och att man kan avsluta kalkningen av många målområden. Samtidigt är det viktigt att man då kan omfördela resurser till mer försurade vattendrag och där förbättra måluppfyllelsen, kommenterar Markus Lundgren, fiskevårdschef Sportfiskarna.

Presentationerna från kalkhandläggarträffen i Högbo finns nu upplagda på Kalkdatabasen.

Kategorier: Försurning, Miljö | Taggar: kalkning, nykalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv