Påsken – en fiskehögtid!

ander_k_piggvar_800
Foto: Bengt Olsson / På Västkusten kan man fånga piggvarar stora som dasslock!
Hela Sverige bjuder på fantastiska fiskemöjligheter under påskhelgen. Från pimpelfiske efter röding i norr till hett havsöringfiske och gäddspinn i söder. Och allt däremellan.

paaskoring_lasse_val...
Foto: Lars Vallin / Påsköringen är landad!

Påsköring
Längs alla landets kuster är det nu tillåtet att fiska havsöring och påsken är en mycket bra tid för havsöringsfiske då vattentemperaturen i havet ligger runt öringens trivseltemperatur.

Havsöringen fiskas med olika långsmala skeddrag eller med flugor som imiterar räkor, borstmask eller småfisk. Havsöringen gillar omväxlande bottnar med stenar, sand, tång och gärna strömdrag i vattnet. Sydlig vind som blåser in mot land och för med sig varmt ytvatten ökar ofta fångstchanserna under våren. Havsöringen är en snabb och stark fisk så fiskeutrustningen måste vara i gott skick för att man ska kunna landa en silverblank öring på något kilo. Fisket kan vara krävande då det kan gå lång tid mellan huggen, samtidigt måste man vara ständigt koncentrerad för att kroka fisken då det väl hugger.

tobbe_vintergadda_ny...
Foto: Sportfiskarna / Nu finns chansen att få de största gäddorna.

Gädda
På många ställen i landet kan man ha ett bra vårfiske efter gädda med olika metoder som spinn, mete och även fluga. Det är nu som man kan fånga de tyngsta gäddorna. Det man får tänka på är att dessa fiskar snart ska leka. Återutsätt de stora fiskarna så försiktigt som möjligt och undvik att störa lekande fisk. Att respektera fredningsområden är naturligtvis även självklart. Sportfiskarna uppmanar bland annat till ett varsamt fiske efter gädda i Vänern. Stora lätt viktade jiggar och långsamt sjunkande drag och vobbler är ofta bra betesval. I det kalla vattnet får det inte gå för fort för gäddan. Långsam hemtagning och spinnstop kan trigga en köldstel krokodil!

olovs_spattor_800
Foto: Sportfiskarna / Spättafisket i Öresund är igång!
Havsfiske i Öresund och på Västkusten
I det trålningsfria och artrika Öresund kan man under våren fiska både plattfisk och torsk. Enligt olika fiskerapporter är plattfiskmetet nu igång och har gett bra fångster av bland annat den vackra och välsmakande rödspättan. Torsken går nu grundare än under vinter och bjuda på ett riktigt roligt fiske på lite lättare utrustning. Jigg och mindre pirkar fångar torsk medan plattfisken vill ha metetackel för bottenmete agnat med främst borstmask. Även längre upp på Västkusten är havsfisket igång med bland annat ett mycket spännande kikfiske efter stor piggvar på grunt vatten. Fisket går till så att man med vattenkikare spanar av grundområden för att lokalisera piggvararna som man sedan kikpimplar på med jigg. Fisket är oerhört pulshöjande då den orörliga piggvaren plötsligt exploderar och slukar jiggen!

 

ice_trout_800
Foto: Bengt Olsson / I norr ligger ännu isen och öringen hugger gärna en mormyska!

Isfiske i norr
Det är fortfarande fullt möjligt att isfiska på mängder av vatten i norra delen av landet. Abborrpimpel och ismete efter gädda är två fisken som nu kan ge väldigt god utdelning då ökande ljusinstrålning under isen aktiverar fisken och ökar deras jaktlust. Harr, sik och öring är andra arter som framgångsrikt kan isfiskas.

roding_isfiske_800
Foto: Sportfiskarna / Påsk är rödingtid!

Röding
Runt påsk har man ofta det bästa pimpelfisket på många sjöar i Norrlands inland. Många isfiskar efter röding då den både är vacker, stark, lurig och väldigt god att äta. Rödingen går att fånga med flera olika pimpelmetoder: vanligast är att man fiskar bottennära med ett stort rödingblänke tacklat med tafs och krok agnad med maggot. En effektiv teknik som innebär mera finlir är att pimpla med mormyska. En mormyska är en liten pirk som hänger vågrätt i vattnet och imiterar ett litet kräftdjur/nymf/fiskyngel. Mormyskan agnas oftast med maggot och fiskas med små försiktiga ryck och dallringar. För att se försiktiga napp har man ofta en extra mjuk topp på pimpelspöet. Är isen inte väldigt tjock kan man även kikpimpla på grunt vatten, vilket innebär att man ligger på ett renskinn/liggunderlag och tittar ner genom pimpelhålet och ser fisken komma simmande. Att få se en stor röding elegant cirkla runt kroken och då försöka få den att nappa är otroligt spännande! Tips: släpp ner äggskal på botten och lägg en jacka över huvudet/hålet så syns fisken tydligare.

Issäkerhet
Tänk på att isen snabbt kan bli dålig då vårsolen lyser stark och temperaturen dagtid går upp. Under vårvintern kan en is som är säker under morgontimmarna efter en kall natt, snabbt försämras och bli farlig, därför är minst två decimeter kärnis ett bättre mått på säker is nu. Ta med säkerhetsutrustning som isdubbar och ispik och fiska inte ensam. Provborra/kontrollera alltid isen under varje förflyttning. Ta det säkert där ute!

Kategorier: Fiske, Fisketips | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv