Konstruktiv och framåtsyftande förbundskongress

guldnal_x_tre_800
Foto: Emma Lindgren / Stefan Nyström, Siv Jansson och Olle Lidesjö belönades med guldnålen.
Sportfiskarna höll lördag 17 mars förbundskongress i anslutning till Sportfiskemässan i Älvsjö.  Det blev bland annat omval på hela förbundsstyrelsen.

- Vi hade många intressanta och viktiga inlägg på kongressen om vattenlagstiftningen, torskens utsatta läge, demokratifrågor, säl och skarv och jämställdhetsfrågor. Ett 50-tal ledamöter från i stort sett hela landet deltog. Mitt intryck är att kongressen var konstruktiv och inriktad på förbättrad och utökad verksamhet, kommenterar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen där alla medlemmar har möjlighet att närvara, och yttra sig. Alla förbundets medlemmar, distrikt och anslutna föreningar har rätt att lämna motioner till kongressen.  På kongressen behandlas motioner, ledamöter till förbundsstyrelsen väljs och riktlinjer för verksamhet och ekonomi upprättas.

Det blev i år omval på hela förbundsstyrelsen, som därmed fortsatt består av:
Förbundsordförande: Joakim Ollén, Malmö.
Ledamöter:
Vice ordförande, Michael Kanold, Årjäng
Mikael Tuneld, Karlstad
Carina Wallin, Skellefteå
Ewa Dahlgren Falklind, Stenkullen
Tony Söderblom, Rimbo
Dan Källman, Göteborg
Per Larsson, Kalmar

Mal i fokus i motion från Fliseryd
Till årets kongress hade 29 motioner rörande verksamheten inkommit. Det rörde bland annat upplåtelse av fiskevatten, inrättande av nya regionkontor, nya regler för fiske och framförallt många motioner om tävlingsfisket.

Ett exempel på en intressant motion kom från Fliseryds sportfiskeklubb som motionerade om att förbundet skulle driva på för en samordnad fångstrapportering av bifångster av mal för att få en bättre uppskattning av utbredning och beståndsstatus, samt att förbundet ska ta initiativ till, och driva på i frågan om att utreda möjligheterna för ett framtida sportfiske på mal.

Kongressen röstade för bifall på motionen och förbundets sakkunniga biologer kommer nu att arbeta vidare med frågorna om fångstrapportering och utreda möjligheterna för ett framtida sportfiske efter mal inom ramen för Sportfiskarnas pågående malprojekt.

Tre guldnålar delades ut
Kongressen avslutades med att tre av sportfiskets trotjänare belönades med förbundets högsta utmärkelse i guld: tidigare generalsekreteraren Stefan Nyström, fiskeföreningen Fjällornas ordförande Siv Jansson, samt Abu Garcias tidigare försäljningschef Olle Lidesjö.

Till mötesordförande under kongressen valdes tidigare generalsekreteraren Stefan Nyström.
Till protokollsekreterare under kongressen valdes tjänstemannen Jesper Taube.

Protokoll från kongressen kommer att läggas ut under: Demokrati.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening | Taggar: |

Nyhetsarkiv