Regeringsförslag om vattenkraft - framsteg och bakslag för vattenvården

fd_eldforsen_800
Foto: Bengt Olsson
Idag offentliggjorde Miljö- och energidepartementet den ur Sportfiskarnas perspektiv hett efterlängtade propositionen om vattenkraft.

Den stora segern är att samtliga ca 2100 vattenkraftverk ska prövas enligt moderna miljövillkor. Genom en branschgemensam finansieringslösning ska de åtta största kraftbolagen bidra med totalt 10 miljarder SEK till miljöåtgärder under 20 år. Finansieringen kommer att täcka prövningskostnader och 85 % av åtgärder som t ex fiskvägar och utrivningar, och dessutom produktionsbortfall som överstiger 5 % av den totala elproduktionen. I utbyte mot kraftbolagens 10 miljarder har regeringen beslutat om en skattesänkning för vattenkraften, som innebär att vattenkraftsägarnas fasta kostnader minskar med minst 3,5 miljarder årligen.

Andra positiva och viktiga delar i förslaget är att miljökvalitetsnormernas rättsverkan förstärks och att vattenkraftens tillstånd tidsbegränsas. Tanken är att alla kraftverk i en älvsträcka ska prövas samtidigt för att minska processkostnader och för att uppnå bättre resultat av miljöåtgärderna.

- Efter många års kamp för en miljöanpassning av vattenkraften är vi förstås mycket glada för att en sådan nu ska ske. Arter som ål, lax, öring och harr har drabbats hårt av vattenkraften och nu finns en chans att återskapa svunna fiskbestånd och förbättra fisket i många vattendrag, kommenterar Sportfiskarnas förbundsordförande Joakim Ollén.

Tyvärr motverkas denna framgång i vattenarbetet när regeringen samtidigt försvårar åtgärdandet av upp emot 10 000 dammar utan tillstånd.  

-Vi är kritiska till att regeringen vill legaliserar tusentals tillståndslösa dammar, även sådana utan elproduktion. Dessa dammar har ofta inte längre någon samhällelig funktion, och det stora flertalet bidrar alltså heller inte till någon elproduktion, kommenterar Joakim Ollén.

Därför finns det desto större skäl att åtgärda dessa lågt hängande frukter – de biologiska och fiskerelaterade vinsterna är ofta höga. Dessutom kan det bli en knivig fråga rent juridiskt hur man kan ompröva villkor som egentligen inte finns, eftersom dessa verksamheter som regel aldrig har prövats tidigare.     

-Denna eftergift från regeringens sida måste helt enkelt vägas upp genom att man underlättar åtgärdsarbetet i kraftverk och dammar på andra sätt. Till exempel genom att skapa incitament för de dammägare som vill avveckla sina verksamheter. Det gör man förslagsvis genom att avsätta statliga pengar för detta, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.    

Propositionen måste nu först godkännas av lagrådet, innan riksdagen ska rösta för eller emot förslaget. Då samtliga fem partier som ingår i Energiöverenskommelsen är överens om propositionen, är det högst sannolikt att den accepteras av riksdagen. Isåfall väntas den nya lagen träda i kraft 1 januari 2019.

Sportfiskarna kommer fortsatt att driva på för att uppnå en snabb och långtgående miljöanpassning av vattenkraften. Det arbetet kommer vi att bedriva både genom fältarbete och fortsatt påverkansarbete.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv