Klart med medel till nya projekt på Gotland

varbosaan_800
Foto: Lars Vallin / Varbosån på västra Gotland är ett tänkbart vattendrag för kommande biotopvård.
Nyligen kom mycket glädjande beslut från Jordbruksverket om stöd till två projekt som kommer att förbättra fisket på ön.

Det ena projektet är ett restaureringsprojekt där målet är att stärka produktionen av öring i vattendrag där biotopvård inte gjorts i någon större utsträckning tidigare.

-I minst 5 vattendrag/sträckor av vattendrag ska vi genomföra biotoprestaureringar genom att skapa fina lek- och uppväxtplatser för öring, berättar Lars Vallin, projektledare vid Sportfiskarnas Visbykontor.

Ett kvantitativt och långsiktigt mål i detta projekt är att öka antalet öringungar med minst 50 % på de sträckor där åtgärder genomförs. Projektet är i en inledande planeringsfas och vilka vattendrag som väljs ut för fiskevårdsåtgärderna är ännu inte klart. Det beror mycket på hur markägare ställer sig till insatserna och de kontakterna är ännu inte tagna.

-Ett par av de vattendrag vi diskuterat kring är Kvarneån längst ner på södra Gotland och Varbosån som mynnar i Klintehamn, berättar Lars Vallin.

Det andra projektet handlar om att bättre tillgängliggöra fisket på ön, och då handlar det den här gången inte om kustfisket. Antalet kortfiskevatten på ön är väldigt begränsat och en målsättning är att det har skapats några nya kortfiskevatten vid projektets slut.

Sportfiskarna har beviljats stöd för att utveckla möjligheterna till fiske i några insjövatten på Gotland. Det finns också några vatten där förbundet i samverkan med fiskerättsägarna vill diskutera och se över regelverket. I exempelvis välkända Tingstäde träsk som tidigare var det viktigaste kortfiskvattnet på Gotland är fiske för närvarande inte tillåtet.

-I Tingstäde träsk vill vi ta en diskussion med den huvudsakliga fiskerättsägaren för att återigen försöka hitta former för att upplåta sjön för fiske, efter att fiskekort har lösts. En dröm på lite längre sikt är också att vi kan erbjuda fiskemöjligheter i Bästeträsk på norra Gotland, avslutar Lars Vallin, projektledare vid Sportfiskarnas Visbykontor.

Projekten ska genomföras under 2018 och 2019 och finansieras via Leader Gute genom lokalt ledd utveckling, och Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020, och 50 % av stödet är EU-medel.

 

loggor_gotland_800

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv