Oklart hur dom i Girjasmålet påverkar fjällfisket

fjallfiske2_800
Foto: Bengt Olsson / Oavsett vem som upplåter fjällfisket så vill Sportfiskarna att allmänheten ska ha fortsatt god tillgång.
Den andra domen i Girjasmålet innebär sannolikt att fjällfisket kan fortsätta att upplåtas via länsstyrelserna men de konkreta resultatet av domen är långt ifrån tydliga och domen kan komma att överklagas.

Igår föll dom i hovrätten i det principiellt viktiga målet mellan Girjas sameby och staten om vem som har rätt till jakten och fisket på de marker som nyttjats av samebyn. Domen är svårtolkad då den både säger att samerna har bättre rätt till jakt och fiske på samebyns åretruntmarker, men samtidigt säger att samebyn inte har ensamrätt och att de inte heller får upplåta jakt och fiske på egen hand.

Från domen:
"Hovrätten anser att samebyn har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området, men att det inte är fråga om en ensamrätt"

"Hovrätten fastställer därför att samebyn har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske, men till skillnad från tingsrätten avslår hovrätten byns yrkande om att utan statens samtycke kunna upplåta sin rätt till jakt och fiske"

Enligt en intervju på svenskjakt.se med Justitiekansler Anna Skarhed, som företräder staten i målet, kan resultatet av den senaste domen bli att jägarna och fiskarna inte kommer att påverkas.

-För Sportfiskarnas del är det viktigaste att allmänheten har fortsatt god tillgång till fjällfisket, oavsett vem som har rätten att upplåta fisket och att den fortsatta upplåtelsen kan ske i gott samförstånd mellan de olika parterna, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

I en tidigare dom i Gällivare tingsrätt slogs fast att Girjas sameby har rätt att bestämma över småviltsjakten och fisket i det geografiska område som ingår i samebyn. Staten överklagade då till hovrätten som nu då delvis ändrat tingsrättens dom. Hovrättens dom kan nu i sin tur komma att överklagas till högsta domstolen om någon av parterna vill ha ett tydligare klargörande av frågan. Sportfiskarna kommer att fortsätta bevaka frågan.

Läs Svenska Jägareförbundets intervju med Anna Skarhed här: svenskjakt.se

 

Kategorier: Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv