Lämna din julgran till fiskevård!

Julgranar-Foto-Freew...
Foto: Freewater Pictures / Lämna julgranen till ett riktigt bra bottenprojekt!

Hjälp oss att samla in julgranar för att ordna lekplatser och en skyddad uppväxtmiljö åt våra stadsnära fiskar.

Stockholms och Göteborgs vatten är kraftigt påverkade av exploatering. Viktiga områden för många fiskarter har försvunnit till följd av muddringar, kajer och båthamnar. En gammal svensk tradition kan förbättra situationen. Genom att sänka ned buntar av julgranar på botten kan nya lekplatser och uppväxtmiljöer skapas. Nu kan alla stockholmare och göteborgare hjälpa till med detta!

I STOCKHOLM:
I samband med tjugondag Knut samlar Sportfiskarna in julgranar till förmån för fiskbestånden i Stockholm. Välkommen att lämna din gran på Norr Mälarstrand nedanför Kungsholms hamnplan:

12/1 kl. 08:00 – 12:00
13/1 kl. 12:00 – 15:00

Risvasarna byggs på plats och sänks sedan ned på Riddarfjärden från en Strömmabåt. Det bjuds också på fika och information om fiskevården i Stockholm.
Kontaktperson: John Kärki, fiskevårdare Sportfiskarna, 08-401 806 84, john.karki@sportfiskarna.se

I GÖTEBORG
Om ni vill donera er julgran till fiskevården så kommer vi att samla in dessa på parkeringen vid Scoutstugan vid Sisjön på adressen Sisjövägen 601. 43638 ASKIM. Vi tar emot dem mellan den 5–15 januari, lägg dem där det är skyltat! Stort tack!

BAKGRUND
Studier visar att 40 % av fiskens uppväxtplatser är borta på kusten och att ytterligare 0,5 % av orörda områden exploateras varje år. Närmare tätorter är exploateringen ännu högre. Om takten fortsätter kommer exempelvis samtliga orörda uppväxtområden vara borta om 50 år kring Stockholm.

Vid Sportfiskarnas provfiske 2016 visade vattnet runt innerstan i Stockholm på en störd reproduktion av yngel. I Årstaviken fångades enbart något enstaka årsyngel av mört, braxen och björkna. Vid ett provfiske utfört av Naturvatten 2017 visade resultatet på få årsyngel av abborre.

Åtgärder behöver vidtas för att bryta den negativa utvecklingen. En enkel och kostnadseffektiv åtgärd är att tillverka risvasar eller anlägga rev i form av större sten, trädstammar eller artificiella strukturer som fisk kan nyttja under hela livscykeln.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv