Seger i domstol: nu ska strandäng återställas

utfylld_strandang_br...
Foto: Nils Ljunggren / Schaktmassorna ska bort och fisken ska åter kunna leka på strandängen.
Mark- och miljödomstolen avslog överklagande från fastighetsägaren Derome Hus, därmed ska en strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping återställas.

Sportfiskarna har tidigare rapporterat om en otillåten exploatering av en strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping. En tidvis översvämmad strandäng på 0,5 hektar som tidigare sannolikt fungerat som lekområde för fisk har fyllts ut med ett 30 cm tjockt lager schaktmassor.

Den 5 juni i år skrev Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund en så kallad hemställan till Länsstyrelsen i Södermanlands län där man krävde att strandängen skulle återställas. Länsstyrelsen förelade sedan markägaren att ta bort schaktmassorna senast till 30 september i år och att även på sikt återställa strandängen genom olika uppföljande åtgärder.

Markägaren överklagade föreläggande vilket fördröjde åtgärden, men 5 december kom nu ett avslag på överklagandet på de flesta punkter, vilket innebär att schaktmassorna ska vara borta senast 30 april 2018.

- Det är ett mycket glädjande domstolsbeslut då olika former av smygexploatering är bland de största hoten mot fiskens lek- och uppväxtområden på ostkusten, särskilt i stadsnära områden. En annan viktig sak att framhålla är att det var en enskild medlem i Sportfiskarna som först rapporterade om miljöbrottet. Det visar att det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder. Alla våra medlemmar kan därmed vara förbundets ögon och öron ute i verkligheten, kommenterar Nils Ljunggren, projektledare inom rovfiskprojektet.

Sportfiskarna driver även ett annat exploateringsärende i anslutning till Hornsviken där en näringsidkare utan tillstånd byggt en marina för omkring 220 båtar.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv