Hjälp forskningen – rapportera märkt torsk

markt_torsk_800
Foto: SLU /Torsken från det östra beståndet i Östersjön är idag mycket små och växer långsamt.
Du som fångar en torsk märkt som fisken på fotot kan också få en belöning om du lämnar in den hel och orensad.

Forskare genomför för närvarande en storskalig märkning av torsk i Östersjön för att kartlägga tillväxt och ålder hos torsken. Projektet som heter TABACOD (Tagging Baltic Cod) är det största torskmärkningsprojektet i Östersjön någonsin. Målsättningen är att fram till slutet på 2018 märka omkring 18 000 torskar.

-För fisket som bedrivs kustnära, så är det störst chans att fånga en märkt torsk för den som fiskar utanför kusten i Blekinge och Skåne. Det finns även en viss chans att någon märkt torsk kan återfångas i Öresund, berättar Annelie Hilvarsson, forskningsassistent på SLU Aqua i Lysekil.

Bakgrunden till märkningen är att det Internationella havsforskningsrådet (ICES) inte längre kan ge säkra biologiska fiskeråd till Europeiska kommissionen för förvaltning av det östra torskbeståndet i Östersjön. En av de faktorer som man saknar kunskap om är hur fort, eller snarare hur långsamt, torskarna tillväxer idag. De nu mycket småväxta torskarna i det östra beståndet har blivit väldigt svåra att åldersbestämma med traditionella metoder som läsning av årsringarna som finns i torskarnas hörselstenar. Syftet med märkningsprojektet är att nu få mer kunskap om torskens biologi för att få en bättre rådgivning till fiskeförvaltningen.

Märkningen som påbörjades 2016 pågår till slutet på 2018 i södra och mellersta Östersjön. Sverige, Danmark, Tyskland och Polen deltar i märkningsprojektet.

Den som återfångar en märkt fisk får en belöning om torsken med märket levereras hel och orensad, 200 kronor om fisken har ett märke och 1000 kronor om fisken har två märken. Torsken ska förvaras i frys fram tills fisken hämtas upp. Man kontaktar SLU för att stämma av upphämtningen. I oktober 2017 hade omkring 14 000 torskar märkts och 138 återfångats.

Personer att kontakta vid fångst av märkt torsk:
Annelie Hilvarsson, SLU Aqua, Lysekil, 010-478 4030, annelie.hilvarsson@slu.se

Prof. Michele Casini, SLU Aqua, Lysekil, 010-478 4016, michele.casini@slu.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Fiske i Malmö | Taggar: |

Nyhetsarkiv