Dags att ansöka till Fiskevårdsfonden 2018

Enangersan_fiskevard...
Foto: Enångers fiskeklubb / Biotopvård i Enångersån, ett av 2017 års fiskevårdsprojekt som fick bidrag.

Förbundets fiskeföreningar kan ansöka om bidrag från Fiskevårdsfonden till fiskevårdsåtgärder 2018. Dessutom finns medel att söka från Abu Garcia Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse.

Mer fiskevårdsåtgärder behövs för att våra fiskevatten ska kunna förbättras.
Sportfiskarna stöttar därför årligen lokal fiskevård. De senaste åren har summan som fördelats från vår egen Fiskevårdsfond legat på minst 200 000 kronor.
Senast 1 mars 2018 behöver vi ha in er ansökan för utdelning av medel under 2018.
Ansökan kan vara en enkel projektbeskrivning. Kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp!

Kort om Fiskevårdsfonden:
Fondens medel delas ut till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra insatser bidrar till utveckling av sportfisket eller sportfiskets förutsättningar.
Förbundsstyrelsen beslutar årligen om vilken summa som skall avsättas för utdelning från fonden.
Sportfiskarnas föreningar och distrikt  kan söka medel från Fiskevårdsfonden. Om särskilda skäl föreligger kan även andra ansökningar godkännas, exempelvis från organisation med nära anknytning till förbundet.
Förbundsstyrelsen utgör fondens styrelse och fattar beslut om fördelning av medel.

Ansök skickas till:
Sportfiskarnas Fiskevårdsfond
Skruvgatan 5
211 24 Malmö
Ansökan kan också skickas digitalt till: pergoran.jonsson@sportfiskarna.se

Även Abu Garcia Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse som Sportfiskarna administrerar har 1 mars 2018 som sista ansökningsdatum.

Om Abu Garcia Fiskevårdsfond:
ABU:s fond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.

Om Göte Borgströms fond för forskning:
Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till natur, fiskevård och sportfiske.

Läs mer om Fiskevårdsfonden och övriga fonder här: www.sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Fiske i Stockholm, Fiske i Värmland, Fiske i Malmö, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv