Sportfiskarna fortsätter arbeta med harren i Klarälven


harrfjall_800
Foto: Simon Jonsson / Bilden visar ett fjäll från en harr som efter tre tillväxtsäsonger mätte 26,4 cm och vägde 120 gram.
Efter att 2016 gjort en förstudie om harr och harrfiske i nedre delen av Klarälven fortsätter nu Sportfiskarnas Värmlandskontor att arbeta med harren i Klarälven.

-I höst har vi med hjälp av fiskare och fiskevårdsområden i Klarälven samlat in harrindivider och fjällprov för att undersöka tillväxt och könsmognad hos harren i nedre delen av älven. Det är viktigt för att få mer kunskap och på ett bättre sätt kunna förvalta och utveckla både harrbeståndet och sportfisket efter harr i älven. Harren i Klarälven är väldigt lite studerad om man jämför med lax och öring. Men i dagsläget har harren större betydelse för sportfisket i Klarälven än både öring och lax, konstaterar Simon Jonsson, projektledare på Sportfiskarnas regionkontor i Forshaga.

Kommande år ska en mer omfattande studie utföras av harrens vandringar och tillväxt i norra delen av Klarälven. Det ska göras med hjälp av telemetri samt liknande tillväxtanalyser som i år görs på harren i nedre delen av älven. Under projektet kommer Sportfiskarna även ha stöttning och hjälp från Karlstads universitet och Klarälvens fiskeråd. Harrprojektet kommer delfinansieras med stöd av LONA medel, Lokala Naturvårdsanslag samt med medel från Torsby kommun och fiskevårdsområden i Klarälven.

Mer info om harrprojektet: projektledare Simon Jonsson, 076-8937570, simon.jonsson@sportfiskarna.se

 

 

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Värmland | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv