Sportfiskarna övervakar havsöringens lekvandring på Gotland

havsoring_gotland_80...
Foto: Lars Vallin / En av de första lekvandrade havsöringarna i år.
Just nu lekvandrar havsöringen för fullt på Gotland, i Själsöån och i Robbjensån kontrolleras lekvandringen med fiskfällor.

-Höstregnen och därmed ökande vattenstånd i åarna kom tidigt i år och de första fiskarna i Själsöån registrerades en dryg vecka in i oktober, vilket är betydligt tidigare än under de senaste åren. Syftet med övervakningen är att få koll på hur bestånden mår. Med årlig övervakning kan man se om bestånden förändras och exempelvis i vilken kondition fiskarna är och hur yttre faktorer som vattenståndet påverkar lekvandringen, berättar Lars Vallin, projektledare på Sportfiskarnas regionkontor i Visby.

havsoring_gotland2_8...
Foto: Lars Vallin /Fällan i Själsöån, placerad i anslutning till mynningen.

I Själsöån strax norr om Visby finns en lång övervakningsserie med data sedan 1992. Övervakningen i Själsöån sker genom insatser av medlemmar i Gotlands Sportfiskeklubb och ingår som en del i skötselplanen för Själsöåns naturreservat. Under lekvandringen fångas öringarna i en specialbyggd fälla strax uppströms mynningen i ån och varje fisk mäts, vägs och könsbestäms innan de släpps vidare upp i ån för lek. Bidrag för kostnader i samband med övervakningen sker via medel från Länsstyrelsen i Gotlands län.

safaribrygga_sjalsoa...
Foto: Lars Vallin / Kom och skåda havsöring i Själsöån!
Havsöringssafari i Själsöån
Själsöån är lämplig för att på nära håll kunna studera havsöringen när den leker och under sommaren och hösten har Länsstyrelsen också bytt ut den gamla spången längs ån till en ny fin ramp som också är anpassad för rörelsehindrade. Det ger en fin möjlighet för alla att ta sig ut i naturen och på nära håll studera havsöringen i ett gotländskt vattendrag. Även i Robbjensån, som rinner rakt igenom samhället Klintehamn tre mil söder om Visby, steg fisk tidigt och bland annat vägdes en hona på drygt 6 kilo in i mitten av oktober.

Ny övervakning startat i Robbjensån
I Robbjensån är det första gången som en övervakning av det här slaget sker, där lekvandrande fisk fångas i en fälla och registreras innan de släpps vidare upp för lek. Sportfiskarnas Visbykontor ansvarar för övervakningen på uppdrag av Region Gotland. Enligt kontrollprogrammet för en dom om muddring i Klintehamns hamn har Region Gotland åtagit sig att övervaka beståndet under fem år efter muddringen.

Mer info: Projektledare Lars Vallin, 072-20 87 011, lars.vallin@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv