Sportfiskarna startar nykalkning för öring i Göteborg

ugglebacken_800
Foto: Jack Olsson / Om vattenkemin förbättras kan Ugglebäcken producera öring.

Som en del i att stärka öringbestånden i Mölndalsåns vattensystem kommer Ugglebäcken att kalkas.

Sportfiskarna har på eget initiativ karterat och tagit vattenprover i Ugglebäcken, ett biflöde till Delsjöarna i Göteborg. Under fem år kommer nu bäcken att kalkas med 4 ton kalk årligen. Kalkningen kommer att genomföras via helikopterkalkning av Odensvaletjärnen som ligger längst upp i ett av bäcken tillflöden. Till våren kommer öringyngel av samma stam som finns nedströms i Delsjöbäcken att sättas ut. Biotopvård kommer även att genomföras i bäcken med utläggning av grus och större stenar. Målsättningen är att få en omkring 700 meter lång sträcka med produktiva lek- och uppväxtområden för öring.

– Vid vattenprovtagning i bäcken har vi vid högflöden uppmätt pH-värden på 5,1. Efter en del analys av vattenproverna kom vi fram till att det var biflödet som rinner in från Odensvaletjärnen som var surt. Vi hoppas nu att vattenkemi svarar på kalkningen och att vi får stabila förhållanden för vårt öringprojekt. Bäcken har sannolikt potential att producera upp till 500–600 öringar årligen, berättar Jack Olsson, fiskevårdare på Sportfiskarna Region Göteborg.

Liknande sjölevande bestånd som det man nu försöker skapa i Ugglebäcken/Delsjön finns exempelvis i närliggande sjöarna Mjörn och Anten.

Lyckas man introducera öring i bäcken är det en pusselbit till i arbetet att stärka öringbeståndet i Mölndalsåns vattensystem. Samtidigt som man nu försöker introducera öring i Ugglebäcken för att få ett sjölevande öringbestånd i Delsjöarna arbetar Sportfiskarna nämligen med att öppna upp vandringsvägarna från Delsjöarna ända till havet. I ett kommande arbete ska flera vandringshinder åtgärdas i utloppet från Delsjöarna, Delsjöbäcken, för att möjliggöra att havsöring kan vandra upp från Mölndalsån.

-Vi kommer då att få ett större reproduktionsområde för havsöringen, ett genetiskt utbyte mellan stationär öring och havsvandrande och sannolikt mer öring att fiska på i havet, berättar Per-Erik Jacobsen, Regionchef på Sportfiskarnas kontor i Göteborg.

Nykalkningen i Ugglebäcken genomförs i samarbete med Länsstyrelsen som gett tillstånd för kalkning i Delsjöns naturreservat. Kalkningen är dock egenfinansierad av Sportfiskarna och Göteborgsregionen.

Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv