Smörbultschock: Sportfiskarna kartlägger invasiv art

sv_mun_smorbult_800
Foto: Lars Vallin / Svartmunnad smörbult känns igen på den svarta fläcken i bakkant på den främre ryggfenan. Här i Visby hamn.

Sportfiskarna arbetar både på Gotland och på Västkusten med att kartlägga den invasiva arten svartmunnad smörbult.

Den svartmunnade smörbulten, Neogobius melanostomus, kom ursprungligen hit från Kaspiska och Svarta havet med ballastvatten. 1990 påträffades den första gången i Östersjön, i Gdanskbukten, och 2008 hittades den första gången i Sverige i Karlskrona skärgård. I Visby hamn gjordes det första fyndet 2010. Sedan dess har arten ökat explosionsartat och är idag sannolikt helt omöjlig att utrota. Det man möjligen kan gör är att begränsa spridningen. Vilka konsekvenser spridningen av svartmunnad smörbult kan få för ekologin är idag svårt att förutsäga. Sportfiskarna deltar nu i olika projekt för att kartlägga dess utbredning.

Att den främmande svartmunnad smörbult har kommit till Gotland för att stanna kan man nog lugnt konstatera efter den fisketävling som Sportfiskarna organiserade i sex gotländska hamnar en söndag i september. Under tre timmars fisketid fångade 80 deltagare otroliga 762 exemplar!

-Tävlingen gick ut på att fånga flest individer där den sammanlagda vikten inte spelade någon roll, och överlägset flest exemplar rapporterades från Visby hamn. I Fårösund och i Klintehamn fångades också relativt många individer medan det i de övriga hamnarna bara rapporterades enstaka exemplar men arten fångades i samtliga hamnar, berättar projektledare Lars Vallin.

Det är också känt att svartmunnad smörbult förekommer på andra platser än i hamnar runt Gotland. Bland annat har den fångats i strömmingsnät på olika håll och några individer har också påträffats i de nedre delarna av några gotländska vattendrag.

Svartmunnar på Västkusten
På Västkusten deltar Sportfiskarna i ett stort skolprojekt där skolklasser under Sportfiskarnas ledning fiskar efter smörbult på olika platser. Syftet är att kartlägga utbredningen av olika invasiva arter i kustvattnen. Under ledning av forskare får eleverna även lära sig om främmande marina arter och hur dessa påverkar havsmiljön i närområdet. Projektet som är finansierat av Länsstyrelsen projektleds av 8-fjordar. Skolprojektet riktar sig till skolor i Orust, Stenungsunds och Kungälvs kommuner. Totalt kommer omkring 1000 elever att delta i projektet.

svartmunnad_smorbult...
Foto: Hans Lindqwist / Elever fiskar efter smörbult vid Göta älv.

-I Göteborg tar vi årligen ut ett par tusen barn och ungdomar på fiske och fiskevård, sedan två år tillbaka så arbetar vi i nära samarbete med forskarna i regionen med bland annat inventering av invasiva arter, berättar Hans Lindqwist, nationellt ungdomsansvarig på Sportfiskarna.

Läs mer om skolprojektet här: Elever på jakt efter främmande arter i havet.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv