Gefan-pengar omsätts i praktisk fiskevård

gefan_ljusnan2_800
Foto: Janne Gabrielsson / Här jobbas det för mer öring i Härjedalen!

Just nu pågår arbetet med att inventera och förbättra lekbottnar för öring i biflöden till Ljusnan.

Sportfiskarnas fond Ge Fan i Våra Vatten donerade tidigare i år 200 000 kronor till Härjedalens kommun för att förbättra för den storvuxna öringen i Ljusnan. Kommunen och fiskevårdsområden längs Ljusnan har nu startat upp arbetet i biflöden till Ljusnan. Även partier i huvudfåran inventeras och kommer att förbättras. Mycket glädjande är att man vid elfisken har hittat årsyngel av öring på flera sträckor.

-Arbetet är en del i ett större perspektiv, där det pågår ett antal projekt som syftar till att förbättra möjligheterna för det unika och storvuxna bestånd av öring som finns i Ljusnan, berättar Janne Gabrielsson, fiskeansvarig på Härjedalens kommun.

gefan_ljusnan_800
Foto: Janne Gabrielsson / Här är det Hedevikens FVO som i samråd med Härjedalens kommun lägger ut 8 ton lekgrus i Kvarnån för att öka Ljusnanöringens möjligheter att reproducera sig.

Ljusnan är idag kraftigt påverkad av korttidsreglering och vandringshinder i form av vattenkraftverk. Trots det finns det kvar rester av en unik ursprunglig öringstam i systemet. I Härjedalen möjliggör denna förekomst av grov öring ett sportfiske och en fisketurism av mycket stor regional betydelse. Men situationen för öringen kan bli mycket bättre. I delar av Ljusnans avrinningsområde är kalkning en förutsättning för öringbeståndets fortlevnad.

Läs en tidigare nyhet om fiskevårdssatsningen i Ljusnan här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Ge fan i våra vatten, Strömmande vatten, Förening, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv