Biotopvård gynnar fisk i Loåns vattensystem

biotopvard_trehornin...
Foto: John Kärki / Även död ved har placerats ut i Trehörningsbäcken.
Sportfiskarna har i ett samarbetsprojekt med Stockholm stad biotopvårdat Trehörningsbäcken norr om Åkersberga.

Åtgärden omfattar bland annat att fri vandringsväg har skapats genom att gräva om en förstörd åfåra, sticklingar av olika trädarter har planterats, befintligt grus har luckrats upp och det har även tillförts nytt grus och annat stenmaterial på sträckor där det ansågs finnas behov.

Trehörningsbäcken ligger uppströms Loån och Losjön. Loån är ett av länets bättre vattendrag och åtgärden med fri vandringsväg till uppströmsliggande Trehörningsbäcken innebär att det öppnas upp drygt 1500 meter vattendrag samt uppströmsliggande sjöar för öring och andra arter. De olika åtgärderna kommer i slutändan gynna hela avrinningsområdet och den lokala skärgårdsmiljön.  

Det planeras även flytt av årsyngel av öring från Loån upp till Trehörningsbäcken. Detta för att försöka snabba på etableringen av ett lokalt lekbestånd av öring då öringarna förhoppningsvis överlever till lekmogen ålder och då söker sig tillbaka till Trehörningsbäcken.

Åtgärden kommer vidare att följas upp med inventering av lekfisk och elfiske för att se om leken lyckats.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv