EU-kommissionen feltolkar ICES rådgivning om laxkvot

laxbild_torne_f_jesp...
Foto: Jesper Larsson / Östersjölaxen är främst en svensk angelägenhet då de flesta vildlaxälvar ligger i Sverige.
EU-kommissionen har nu släppt sitt förslag för nästa år laxkvoter (TAC) för yrkesfiske i Östersjön. Kommissionens förslag är att kvoten ska höjas till 106 096 laxar, vilket är en ökning på 11% jämfört med nuvarande kvot. Ökningen innebär att man återigen bortser från Internationella havsforskningsrådet, ICES, rådgivning.

-Tyvärr är detta återigen en misstolkning av forskarnas rådgivning. Man har åter valt att bortse ifrån det faktum att ett stort antal laxar försvinner i det olagliga fisket. Det finns inte något utrymme för ett ökat uttag av lax i yrkesfisket i Östersjön, konstaterar Glenn Douglas, Sportfiskarnas laxexpert.

ICES rådgivning visar att endast 78 400 laxar finns tillgängligt för det lagliga fiskar efter att man har tagit bort det antal fisk som fångas, men inte rapporteras, samt de laxfångster som felrapporteras som havsöring. (vilket är ett sätt att kunna fiska lax utöver laxkvoten, så kallad falskrapportering) Enligt ICES ska antalet laxar som fångas illegalt i Östersjön 2016 uppgått till omkring 18 800 individer. Det polska yrkesfisket är särskilt utpekat för att bedriva illegalt laxfiske.

Samma situation med misstolkning av ICES rådgivning uppstod 2016, men EU:s ministerråd valde då att behålla en TAC för Östersjön på 95 928 laxar. Ministerrådet tar det slutgiltiga beslutet om fiskekvoterna för 2018 under ett möte senare i höst, som brukar hållas i november.

-Sportfiskarna anser att ministerrådet återigen bör visa återhållsamhet med sitt kvotbeslut. Speciellt nu när laxsjukdomen M74 återigen ökar och återkomsten av lax till älvarna har minskat i år, påpekar Glenn Douglas.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv