Rekordstor årsklass bakom puckellax på Västkusten

AdobeStock_107015242...
Foto: Stanislav Komogorov- stock.adobe.com / Puckellax känns lättast igen på den fläckiga stjärtfenan. Här en honlax.
Sommarens sensationella fångster av puckellax i Ätran och Göta älv är kanske inte helt oväntade, mängder av puckellax går i år upp i älvar över hela Norge och arten har i sommar även påträffats så långt söderut som på Jylland i Danmark, där arten påträffats i sex större vattendrag. I Komagelva i Finnmark har man vid en dykinventering nyligen uppskattat att det stod omkring 1200 puckellaxar på den sista kilometern i älven!

Puckellax har funnits i Norge sedan 1950-talet och ska hittills ha påträffats i minst 120 norska vattendrag. Ursprungligen kommer dessa puckellaxar från utsättningar som dåvarande Sovjetunionen gjorde under 1950–70, då man hämtade puckellax från Stillahavsområdet (enligt uppgifter från bestånd på ön Sachalin) och gjorde stora utsättningar i älvarna på Kola-halvön och i Archangelskområdet. Enligt uppgifter från norska Havforskningsinstituttet ska 143 millioner yngel ha satts ut på Kolahalvön från 60-talet fram till mitten på 70-talet. I norska älvar ska det under 1973 ha fångats upp till 50 ton puckellax! Utsättningar av puckellax gjordes även i älvar i Östersjöområdet vilket resulterade i återfångster längs svenska ostkusten. Men då det saknas dokumenterade uppgifter om återfångster från Östersjöområdet på senare år är det enligt experter på ArtDatabanken inte sannolikt att det finns kvar några bestånd av puckellax i Östersjön. Utanför Ryssland återfinns puckellax idag i älvar i framförallt norska Finnmark nära ryska gränsen och man har även kunnat påvisat att leken där är framgångsrik och resulterar i yngel som utvandrar till havet. I år ska laxen enligt uppgifter från The European Anglers Alliance, EAA, även gått upp i älven Ness i Skottland och i River Tyne i Nortumberland, samt fångats i stort antal utanför den engelska kusten, samt påträffats i ett stort antal irländska vattendrag.

Udda år: puckellaxår
Puckellax, som heter Oncorhynchus gorbuscha på latin, har en annorlunda livscykel jämfört med vår Atlantlax.  Ynglen utvandrar snabbt till havet efter att ha kläckts i älven. Puckellax återkommer sedan för lek redan andra sommaren efter utvandring och fiskarna dör sedan efter leken. Detta gör att puckellaxen alltså har en tvåårig livscykel, är fiskarna födda udda år, återkommer de nästa udda år. Det ursprungligen utsatta beståndet av puckellax på Kolahalvön är kända för att leka under udda år. I år är det som bekant ett udda år och därmed ”puckellaxår”. Enligt norska forskare kan en förklaring till årets rekorduppgång vara att ynglen från 2015 har haft en ovanligt hög överlevnad i havet. Puckellaxen verkar även betydligt mer benägen att sprida sig till nya älvar än Atlantlaxen, vilket kan förklara varför de exempelvis har dykt upp i Ätran och Göta älv.

Mikael Svensson, fiskexpert på svenska ArtDatabanken, menar att ytterligare en möjlig förklaring till att puckellaxarna gått så långt söderut i år kan vara den hittills svala sommaren över norra Europa.

Hur känner man igen en puckellax?
Det bästa sättet att identifiera en puckellax är på den fläckiga stjärtfenan. I övrigt kan fisken vara silverblank i havsstadiet och mer eller mindre brunfärgad efter att ha simmat upp i ett strömvatten.  Inför leken utvecklar hanarna även en rejäl puckel på ryggen och ett närmast skräckinjagande och vasstandat gap med kraftig underkäkskrok.
Klicka här för att se ett urval av bilder på puckellax som fångats i danska vatten i sommar.

Rapportera dina puckellaxar!
Du som fångar eller observerar puckellax i svenska vatten bör genast rapportera dessa till ArtDatabanken. ArtDatabanken hanterar de centrala registren för förekomsten av alla arter i vår natur och dessa register är sedan tillgängliga för alla myndigheter, som länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Klicka här för att komma till anmälningsformuläret: Artportalen.

Anmäl till Storfiskregistret!
Sportfiskarna vill även uppmana alla som fångar puckellax att anmäla dem till Sportfiskarnas Storfiskregister. Hittills har ingen av årets puckellaxar rapporterats till Storfiskregistret, vilket är väldigt synd. Det finns sedan tidigare ett svenskt rekord på puckellax fångat 1994 i Påskallaviks skärgård: 3,352 kg, 58 cm. Denna fisk kommer sannolikt från tidigare utsättningarna i Östersjön.

Till sist: släpp INTE tillbaka puckellax!
Puckellaxen hör inte hemma i våra vattendrag och kan konkurrera med- och potentiellt skada våra inhemska bestånd av lax och havsöring. Fångar du en puckellax bör du döda den, dokumentera och anmäla den enligt ovan och sedan förslagsvis äta upp den!

Länkar med mer information om puckellax:

TV4: harpunjakt på puckellax i norska älvar.

Norsk institutt for naturforskning, NINA.

NRK, puckellax i Tröndelagen.

NRK, 1200 puckellaxar i Komagelva.

Puckellax i Oslofjorden.

Havsforskningsinstituttet.

Norska Artsdatabanken, om norsk svartlistning av puckellax.

Norges Jeger- og Fiskerforening, Eksplosjon av pukkellaks.

Danmarks Sportfiskerforbund, Pukkellaksen søger ind i danske vandløb.

Om puckellax på Jylland, Danmarks Tekniske Universitet.

Om fångster i år av puckellax i irländska vattendrag.

Om fångst av puckellax i river Ness i Skottland.

Om kustfångad puckellax utanför Englands kust.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv