Sportfiskarna stoppar exploatering i skärgården

utfylld_strandang_br...
Foto: Nils Ljunggren / Exploateringen fortsätter: förstörd strandäng vid Brannebol.
Trägen vinner: tack vare Sportfiskarnas arbete kräver Länsstyrelsen i Stockholm nu kompensationsåtgärder för en olovlig muddring i Fållnäsviken.

Trots obefintligt stöd från länsstyrelsen och avslag i Mark - och miljödomstolen drev Sportfiskarna vidare ärendet om en omfattande olovlig muddring i Fållnäsviken i Nynäshamns kommun, och fick till slut rätt i Mark- och miljööverdomstolen i juni 2015. Domstolen menade att länsstyrelsen har möjlighet att kräva kompensationsåtgärd eller fiskeavgift vid denna typ av muddring, och skickade tillbaka ärendet till myndigheten. I mars 2017 har nu till sist länsstyrelsen förelagt markägaren att ta fram möjliga förslag på fiskefrämjande åtgärder som ska genomföras i anslutning till området där den olovliga muddringen skett.

Olovlig strandexploatering och muddringsingrepp sker kontinuerligt längs ostkustens skärgård. Nästan hälften av alla reproduktionsområden för fisk är idag exploaterade och varje år nyexploateras ungefär 0.5 % av kvarvarande miljöer. Nära tätorter är exploateringstakten ännu högre, kring 1 % per år, enligt en undersökning från 2014.

-Hittills har det tyvärr ofta varit grönt ljus för markägare att smygexploatera kustområden genom muddringar och bryggor då tillsynsmyndigheten sällan agerar. Sportfiskarna ser nu fram emot att fler länsstyrelser utnyttjar möjligheten att förelägga om kompensationsåtgärder eller fiskeavgift vid liknande ärenden, kommenterar Christina Lindhagen, sakkunnig vattenmiljöfrågor.

Nytt fall av olovlig muddring: Hornsviken
Ett liknande fast mer omfattande ärende är för närvarande aktuellt i Hornsviken norr om Nyköping. Där har en exploatör byggt en marina för omkring 220 båtar utan tillstånd och en tidvis översvämmad strandäng som tidigare sannolikt fungerat som lekområde för fisk har fyllts ut med muddermassor. Länsstyrelsen har begärt att exploatören söker tillstånd för åtgärderna i efterhand. Sportfiskarna vill dessutom se ett förbud mot nyttjande av den olovligt byggda marinan, kompensationsåtgärder för muddringar och återställning av den förstörda strandängen. Eventuellt kan målet om Fållnäsviken användas för att kräva kompensationsåtgärder även i Hornsviken.

Mer info: Christina Lindhagen,08-410 80 621, christina.lindhagen@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv