Kungsbackaån smittad av salaris

lax_1plus_800
Foto: Markus Lundgren / Sportfiskarna provtar fisk i fält för att övervaka spridningen av salaris.
Via Sportfiskarnas provtagning har nu det sista laxförande vattendraget i Halland konstaterats vara smittat med laxparasiten Gyrodactylus salaris.

Det var vid Sportfiskarnas provtagningar i april som 160 parasiter hittades på en enda laxunge och misstankarna bekräftades vid DNA analys och artbestämning av Veterinärinstitutet i Norge.

-Det var väntat att Kungsbackaån skulle bli drabbad när närliggande Rolfsån blev smittad 2015. Det skiljer bara en knapp kilometer mellan mynningarna och smittad fisk lätt kan vandra mellan åarna, berättar Per-Erik Jacobsen, Regionchef på Sportfiskarna Region Väst.

Laxparasiten Gyrodactylus salaris är en ekoparasit, en hakmask som är cirka 0.1 mm lång. G. salaris har sitt huvudutbredningsområde i Östersjön. På västkustlax konstaterades den för första gången i slutet 1980-talet i Säveån och Ätran. Den har sedan spridit sig successivt längs västkusten. Jämförande studier visar att västkustlaxen kan vara känsligare för parasiten än övriga svenska stammar. I Norge har spridning av Gyrodactylus salaris fått mycket stora effekter på det vilda laxbeståndet.

SLU Aqua har på uppdrag av HaV genomfört ett monitoringprogram. Sportfiskarna är utförare av provtagningarna i fält, samt de inledande laboratorieundersökningarna av insamlat material. Vid misstänkt förekomst av parasiten i nya vattendrag artbestäms alltid materialet av norska Veterinärinstitutet, experter på artbestämning av Gyrodactilus.

Parasiten kan spridas med vandrande fisk, vid fiskutsättningar av laxartad fisk, eller genom våt utrustning, exempelvis vadare eller båtar, som flyttas mellan vattensystem utan att torkas emellan förflyttningen.

Fiskutsättningar av laxartad fisk är idag inte tillåtet i de sju återstående smittfria vattensystemen med lax på Västkusten: Enningsdalsälven, Strömsån, Örekilsälven, Bäveån, Bratteforsån, Arödsån och Anråseån.

För svenskar som ska fiska lax i norska älvar gäller vidare att man måste desinficera fiskeutrustning, håv och vadare mm innan man får börja fiska för att minimera risken för ytterligare spridning av Gyrodactylus salaris.

Läs mer om Gyrodactulus salaris här.

Läs en tidigare nyhet om Gyrodactilus salaris i Rolfsån här.

Mer info: Per-Erik Jacobsen, 0703-36 00 22, per-erik.jacobsen@sportfiskarna.se.

Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv