Nu kartläggs malen i Nyköpingsån

malrelease_micael-so...
Foto: Micael Söderman

Sportfiskarnas LONA-projekt med olika åtgärder för att stärka malbeståndet i Nyköpingsåns vattensystem är i full gång. Att få mer kunskap om arten är en viktig del i projektet.

Den senaste veckan har specialbyggda leknästen för mal placerats ut i anslutning till kända lekområden i Båven. Konstruktionen består av tre granar på 3–5 meters längd.

leknaste_mal1_600

Granarna knyts samman till en trefot och trycks ner i botten och skapar en tältliknande konstruktion där malen har möjlighet att leka. Konstruktionen är väl beprövad i malodlingar i Europa.

leknaste_mal_600

Utsättning av leknästen är ett försök för att se om det lokala malbeståndet väljer att leka på dessa och om detta kan minska konkurrensen. Malar är stark revirhävdande och konkurrensen om naturliga lekplatser är stor.

-Förhoppningen är att skapande av fler lekmiljöer ska leda till att fler malpar lyckas med leken och den genetiska variationen ökar, säger Rickard Gustafsson projektledare på Sportfiskarna.

Konstruerande av leknästen finns med i det nya åtgärdsprogrammet som arbetats fram för arten. Åtgärdsprogrammet kommer inom kort vara färdigställt och utgör ett viktigt redskap för framtida åtgärdsarbete och förvaltning av arten.

Uppföljning av leknästen kommer genomföras i samarbete med examensarbetare från SLU under sommaren. Det finns sju malar märkta med radiosändare inom området, dessa kommer pejlas innan, under och efter leken för att se om dessa uppehåller sig vid något av leknästena. Genom att följa malarna över tid kommer även kunskap kring rörelsemönster och beteende att öka.

– Vi testade att pejla efter malarna under början av denna vecka och två av de sju malarna lokaliserades och förflyttade sig mellan dygnen, trots att det endast är 12 C i vattnet. Båda malarna var ca 135 cm när de märktes 2014 och vägde då mellan 16–20 kg, berättar Rickard.

Utöver pejling kommer även en akustisk kamera (ARIS) att användas för att se om malar ockuperar de skapade lekmiljöerna. Kameran fungerar ungefär som ett ekolod och skapar bild utifrån ljud.
Den som vill veta mer om tekniken för akustisk undervattenskamera kan kolla in denna länk: ARIS.

Under slutet av maj och början av juni kommer kartläggning av vandringshinder och kartering av lämpliga miljöer för arten inom och utanför kända utbredningsområdet genomföras.

-Insamling av data, ökad kunskap och kartläggning av miljöer skapar goda förutsättningar för praktiska åtgärder i framtiden som kommer gynna arten. Det råder kunskapsbrist på lokal nivå och projektet syftar till att bredda kunskapen och jobba fram en plan för framtida förvaltning av arten, där bland annat ett reglerat organiserat sportfiske är en målsättning, avslutar Rickard Gustafsson.

Förutom finansiering från LONA finansieras projektet även av Nyköpings kommun, Katrineholms kommun, Gnesta kommun, Flens kommun samt Sörmlands Sparbank.

Mer info: Rickard Gustafsson, 08-410 806 29, rickard.gustafsson@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv