Långforsen kan räddas – trots bakslag i Högsta domstolen

harr_800
Foto: Bengt Olsson / Plötsligt ser framtiden ljus ut för harren i Långan.
När allt verkade hopplöst ändras ägardirektivet för Jämtkraft. Bolaget får nu i uppdrag att se över en möjlig överlåtelse av kraftverket till en lokal förening.

Den juridiska vägen att stoppa ett kraftverk i Långforsen tog slut i Högsta domstolen, men efter domstolens beslut nyligen att inte meddela prövningstillstånd för något av målen om kraftverket, ändrades plötsligt den politiska spelplanen i ägarkommunen Östersund.

Östersunds kommunstyrelse fattade tisdag 4 april beslut om ett nytt ägardirektiv om Långforsen: Bolaget ska utreda hur en överlåtelse av Långforsen kraftstationen till lokala intressen med intresse att återställa forsen kan genomföras. En renovering av befintligt kraftverk eller en nybyggnation av ett kraftverk får inte inledas, utan förutsätter då nytt ägardirektiv.

-Sportfiskarna som länge drivit på för en avveckling av kraftverket i Långforsen, bland annat via den juridiska processen, ser naturligtvis väldigt positivt på utvecklingen. Förbundet vill ge en eloge till politikerna i Östersund för deras framsynta agerande i frågan, säger Christina Lindhagen, Sportfiskarnas sakkunniga på vattenmiljöfrågor.

Den politiska omsvängningen började med att Centern meddelade att de ändrat uppfattning i frågan och nu stod bakom en avveckling av kraftverket, därpå ändrade sig även Socialdemokraterna och en bred enighet om avveckling uppnåddes. Sedan tidigare har Liberalerna och Miljöpartiet drivit frågan om en avveckling av kraftverket. Formellt ska det nya ägardirektivet även godkännas i kommunfullmäktige. Därefter vidtar de konkreta förhandlingarna om en överlåtelse av kraftverket.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv