Stopp för fiskodling - seger för miljön

algblomning_800
Fiskodling i öppna kassar orsakar stora gödande utsläpp. Foto: Joel Norlin / Sportfiskarna

En regnbågsodling vid Mjältösundet, Höga kusten, fick 2015 utökat tillstånd för sin verksamhet. Många närboende vittnade om hur algblomningarna efter fiskodlingens tillkomst ökade i närliggande grunda vikar, vikar som bland annat är viktiga rekryteringsområden för havsöring och sik. Mark- och miljööverdomstolen har nu, efter bland andra Sportfiskarnas överklagan av tillståndet, beslutat att odlingen vid Mjältösundet och ytterligare två fiskodlingar utanför Höga kusten inte får fortsatt tillstånd.

Fiskodlingar i öppna kassar orsakar stora gödande utsläpp och innebär risk för smittspridning till vild fisk genom bland annat rymlingar från odlingarna. Redan i januari förbjöd Mark- och miljödomstolen en fiskodling i Storsjön, med hänvisning till att utsläppen var för stora och att det sannolikt inte kan räknas som bästa tillgängliga teknik med odling i öppna kassar. Ärendet har nu skickats tillbaka till Miljöprövningsdelegationen, där det tidigare blev överklagat av ett åttiotal parter, däribland Sportfiskarna. 

Den 13 mars gav Mark- och miljööverdomstolen det viktiga beskedet att odlingen vid Mjältösundet och ytterligare två fiskodlingar utanför Höga kusten inte får fortsatt tillstånd. Verksamheterna ska avvecklas under en treårsperiod.

Mark- och miljööverdomstolen visar i dessa vägledande domar vägen för en ny praxis vad gäller hållbart vattenbruk. Domstolen ifrågasätter om odling i öppna kassar - som inte ger möjlighet till någon uppsamling eller rening av foderrester och fekalier - är bästa möjliga teknik. Till detta kommer att fiskodlingarna har lokaliserats till områden med ogynnsamma recipientförutsättningar, fiskodling kan därför inte tillåtas på de aktuella platserna.

- Det får absolut anses vara en seger att fiskodlingarna ska avvecklas, även om vi förstås helst hade sett en kortare avvecklingsperiod. Sportfiskarna har i sitt överklagande och på huvudförhandlingar tryckt hårt på frågan om bästa tillgängliga teknik, vi är därför mycket nöjda med att domstolen i de här fallen inte godtar odling i öppna kassar som bästa tillgängliga teknik. I andra länder finns flera exempel på att landbaserad fiskodling kan vara lönsamt, till exempel i Danmark och Kanada. Östersjön är redan hårt belastad av övergödning och dessa fiskodlingar som ger utsläpp motsvarande ett flertal större reningsverk hör inte hemma här, säger Christina Lindhagen sakkunnig på Sportfiskarna.

Flera av de närboende som på nära håll sett fiskodlingarnas gödande effekter, har kämpat hårt för att slippa odlingarna. Målet är prövat till högsta instans och kan därmed inte överklagas. Världsarvet Höga kusten får nu en ljusare framtid med bättre möjligheter för utveckling av turism och fiske i ett unikt naturområde.

Länk till Svea hovrätts sammanfattning och fler fiskodlingsdomar HÄR.

Kategorier: Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv