Slakt på flodpärlmussla i Sportfiskarnas tidning

fpm_bengtko_800
Foto: Bengt Olsson/ Trots namnet innehåller flodpärlmusslor VÄLDIGT SÄLLAN pärlor.
Tiderna förändras och ibland till det bättre: idag jobbar Sportfiskarna hårt för att rädda den rödlistade flodpärlmusslan, men i organisationens tidiga år kunde man i förbundets dåvarande medlemstidning till och med få tips på hur man fiskar pärlor!

I ”Sportfiskaren” från 1936 finns i juninumret en artikel om ett pärlfiske i Dyrån i Gnarp socken i Hälsingland. Artikelförfattaren som egentligen är ute på öringfiske upptäcker att det finns gott om musslor i ån och beslutar sig i stället för att försöka få ihop lite pärlor för att göra smycken av. Omkring 200 flodpärlmusslor får därmed sätta livet till för det skrala fångstresultatet av några enstaka små pärlor. Artikelförfattaren uppmanar dock till pärlfiske med måtta: aldrig ta upp alla musslor på en fyndplats!

– Artikeln är på flera sätt ett intressant tidsdokument, dels att man får en inblick i hur talrik flodpärlmusslan var en gång i tiden, dels för att artikeln visar hur bestånden historiskt åderlåtits. Många musselbestånd i landet har fortfarande inte hämtat sig från tidigare pärlfisken, kommenterar Niklas Wengström, Sportfiskarnas musselexpert.

Flodpärlmusslans vetenskapliga namn, Margaritifera margaritifera, betyder pärlbärare vilket kommer av att musslan kan bilda pärlor. Detta sker genom att det kommer in sandkorn eller liknande innanför skalet som musslan då kapslar in i pärlemor för att skydda sig. Värdefulla pärlor finns dock endast i omkring var 10 000:e mussla. Flodpärlmusslor växer extremt långsamt och kan bli mycket gamla. Den äldsta kända musslan blev åldersbestämd till 256 år och hittades i Görjeån i Norrbotten. Arten är numera fridlyst och sedan 1994 är fisket förbjudet. Flodpärlmusslan är rödlistad som "Starkt hotad" i Artdatabankens nationella rödlista.

Läs artikeln om pärlfisket här: Fiska pärlor – En fascinerande sysselsättning, Sportfiskaren, juni 1936.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv