Klart med avveckling av vattenkraftverk i Hudiksvall

kraftverk_hudiksvall...
Foto: Joel Norlin / Den här dammen ska rivas!
Hudiksvalls kommun har nu fått tillstånd av mark- och miljödomstolen att avveckla Sofieholms kraftstation i Nianån och riva den tillhörande regleringsdammen.

Hudiksvalls kommun har kommit överens med ägarna av kraftverket att köpa anläggningen för att avveckla den. Innan det praktiska arbetet kunde starta var man tvungna att invänta klartecken från mark- och miljödomstolen, något som nu alltså kommit.

oring_hudiksvall_600
Foto: Hudiksvall kommun / Under hösten har Nianåns öringbestånd studerats med en uppvandringsfälla. Projektledaren Johan Andreasson visar upp en av de havsöringar som snart kommer att kunna vandra fritt i ån.

- Det känns väldigt positivt att allt nu är klart för att genomföra projektet.  Vi har redan hunnit påbörja förberedelserna för att restaurera den gamla torrfåran, säger Johan Andreasson från Hudiksvalls kommun som är projektledare.

Syftet med projektet är att skapa ett kommunalt naturreservat och återskapa strömsträckorna och fria vandringsvägar för fisk. Projektet inleddes redan 2015 och bland finansiärerna finns bland annat Sportfiskarna och ”Ge fan i våra vatten” som bidrar med 250 000 kr.

Nianåns huvudfåra är drygt 22 km lång och rinner från Niensjöarna och mynnar i Bottenhavet vid Njutånger söder om Hudiksvall. Ån hyser redan idag stora biologiska värden, bland annat flodpärmussla, utter och öring. Dock hindras fiskens vandring av ett kraftverk vid åns mynning och regleringen av vattendraget drabbar många organismer negativt. Syftet med utrivningen är att återskapa biologisk mångfald och ett viktigt reproduktionsvatten för fisk. Projektet kommer till exempel att ge havsöring tillgång till över 180 000 kvadratmeter lekbottnar.

Läs mer om "Ge fan i våra vatten" här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Ge fan i våra vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv