Gullspångslax leker i Klarälven

tre_laxyngel_800
Foto: Peter Belin/ Det visade sig vara två Gullspångslaxar och en korsning.
Vänerns unika laxstammar riskerar att blandas upp då laxen lyckas leka nedströms Forshagaforsens kraftverk. Det visar nu en genetisk analys av tre laxyngel från Forshagaforsen.

Sportfiskarna genomförde i somras undersökande elfisken nedströms Forshagaforsens kraftverk under vilket tre laxyngel för första gången påträffades på dessa lokaler. Ynglen har nu undersökts genetiskt av SLU och resultaten visar att två av ynglen var Gullspångslax och den tredje sannolikt en korsning mellan Gullspångslax och Klarälvslax.

– Det är i varje fall positivt att dessa fakta kommit fram nu. Men det här aktualiserar behovet av att snabbt agera för att bevara de världsunika stammarna av Gullspångslax och Gullspångsöring. Sportfiskarna vill nu se åtgärder för att restaurera Gullspångsälven för att möjliggöra för bestånden att leka och överleva i sin ursprungliga miljö, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Gullspångsälven är sedan länge kraftigt utbyggd och endast några hundra meter lekområden återstår nedanför det nedersta kraftverket. Här leker fortfarande små bestånd av vild Gullspångslax och vild Gullspångsöring. Men området är otillräckligt och kraftigt påverkat av vattenkraftsregleringen och dessa bestånd är mycket små och känsliga. Bestånden kommer med största sannolikhet att försvinna om inte fler åtgärder görs för att förbättra och utöka tillgängliga lek- och uppväxtområden. Som kompensation odlas idag Gullspångslax och Gullspångsöring i Klarälven. Den odlade smolten sätts då ut i Klarälven för att skydda de vilda stammarna i Gullsångsälven och för att säkra tillgången på avelsfisk.

Forshagaforsens kraftverk är det första vandringshindret i Klarälven. I en fiskfälla vid kraftverket sorteras fisk från de olika lax- och öringstammarna för att användas för avel eller för att  transporteras med tankbil upp till lekområden högre upp i älven. De fiskar som transporteras upp är vild Klarälvslax, som också är en världsunik laxstam, och Klarälvsöring. Det har under många år spekulerats om det blir några ungar från de laxar och öringar som inte går upp i fiskfällan. Nu har det för första gången dokumenterats att det kan ske lyckad lek nedströms vandringshindret.

– Det är omöjligt att bedöma hur stor påverkan denna spontana lek har på de olika laxstammarna. Bland annat för att det är svårt att bedöma produktionsyta, smoltproduktion och överlevnad. Men man kan konstatera att detta inte alls är bra för att bevara laxstammarnas genetik, kommenterar Peter Belin, platschef på Sportfiskarnas regionkontor i Forshaga.

Mer info: Peter Belin, 08-410 80 622, peter.belin@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv